CE Uly göz galkany bilen 125 mm skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-125B

CE 250W hereketlendiriji bilen uly göz galkany bolan 125 mm oturgyç ýylmaýjy enjamy tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Kirli gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN skameýkasy könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Goşulan göz galkanlary, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly ýylmaýjy programmalara rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 250W induksiýa hereketlendirijisi
2. Düzülip bilinýän iş dynçlygy we uçgun deflektor
3. Takyk üwemek üçin goşmaça ulaldyjy galkan
4.Gaty polat motor bazasy
5.CE şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1.Düzülip bilinýän göz galkanlary we uçgun deflektory sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2.Patent berk polat bazasy, durnukly we ýeňil agram
3. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
4. 36 # we 60 # ýylmaýjy tigir bilen enjamlaşdyryň

128
Model TDS-125B
Motor 250W @ 2850RPM
Tigiriň ululygy 125 * 16 * 12,7mm
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Polat bazasy
Şahadatnama CE

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 5.5 / 6.5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 345 x 240 x 245 mm
20 ”Konteýner ýük: 1485 sany
40 ”Konteýner ýük: 2889 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 3320 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň