Kompaniýa habarlary

 • Bagtly okuw, bagtly LEAN we netijeli iş

  Bagtly okuw, bagtly LEAN we netijeli iş

  Staffhli işgärleri arkaýyn öwrenmäge, düşünmäge we ulanmaga höweslendirmek, ilkinji derejeli işgärleriň okuw gyzyklanmasyny we joşgunyny ýokarlandyrmak, bölüm başlyklarynyň toparyň agzalaryny öwrenmek we tälim bermek baradaky tagallalaryny güýçlendirmek, hormat duýgusyny we merkezden gaçyryş güýjüni ýokarlandyrmak maksady bilen toparlaýyn iş;Arkaýyn O ...
  Koprak oka
 • Liderlik synpy - maksat we jebislik duýgusy

  Liderlik synpy - maksat we jebislik duýgusy

  Şanhaý Huiziniň Lean geňeşçisi jenap Liu Baosheng, liderlik synpynyň okuwçylary üçin üç günlük okuw başlady.Leadershipolbaşçy synp okuwynyň esasy nokatlary: 1. Maksadyň maksady, maksat manysyndan başlamak, ýagny “ýüregiň aşagy” bolmak ...
  Koprak oka
 • Epidemiýa garşy göreşde “Allwin” şekili

  Epidemiýa garşy göreşde “Allwin” şekili

  Epidemiýa Weihai pauza düwmesini basmaga mejbur etdi.12-nji martdan 21-nji mart aralygynda Wendeng şäheriniň ýaşaýjylary hem öýlerinde işlediler.Thisöne bu aýratyn döwürde şäheriň burçlarynda meýletinçi hökmünde yzygiderli işleýän käbir adamlar bar.Volunda işjeň şekil bar ...
  Koprak oka
 • Allwiniň geljekki ösüş meýilnamasy

  Allwiniň geljekki ösüş meýilnamasy

  Apparat we elektromehaniki gurallar pudagynyň geljekdäki ösüşi barada etrap häkimliginiň iş hasabatynda anyk talaplar öňe sürüldi.Bu duşuşygyň ruhuny durmuşa geçirmäge ünsi jemlän Weihai Allwin, indiki ädimde aşakdaky ugurlarda gowy iş etmäge çalyşar ....
  Koprak oka
 • Allwiniň Alibaba göni ýaýlymy 2022-nji ýylyň 4-nji martynda başlar.

  Allwiniň Alibaba göni ýaýlymy 2022-nji ýylyň 4-nji martynda başlar.

  Sizi Allwiniň göni ýaýlymyna gatnaşmaga çagyrmak meniň üçin hoşal ps https://www.alibaba.com/live/wendeng-allwin-motors-manufacturing-co.%252C-ltd.--fabrika_4c47542b-c810-48fd-935c-8aea314e5bf6 .html? referrer = SellerCopy
  Koprak oka
 • Allwin hil meselesini paýlaşmak ýygnagy

  Allwin hil meselesini paýlaşmak ýygnagy

  Golaýda geçirilen "Allwin hil meselesini paýlaşmak ýygnagynda" üç zawodymyzdan 60 işgär ýygnaga gatnaşdy, 8 işgär ýygnakda gowulaşmak ýagdaýlaryny paýlaşdy.Her bir paýdar öz çözgütlerini we hil meselelerini dürli-dürli çözmek tejribesini hödürledi ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýyldaky “Qilu” ussat ussasy aýratyn iş stansiýasy gurluşyk taslamasy

  2021-nji ýyldaky “Qilu” ussat ussasy aýratyn iş stansiýasy gurluşyk taslamasy

  Recentlyakynda, Şandong welaýat adam resurslary we sosial üpjünçilik bölümi "2021-nji ýyldaky Qilu Skills Masteriň aýratyn iş stansiýasy we welaýat okuw bazasy taslamasynyň gurluşyk bölüminiň 46-njy dünýä hünär bäsleşiginiň sanawy" barada habarnamany berdi, ...
  Koprak oka