Biz hakda

Biz kim?

Weihai Allwin elektrik we mehaniki tehnologiýa.Co. (Ltd.)

--- 1955-nji ýylda döredildi >>>

09d9de70

Marketing

70-den gowrak dünýä belli motor we güýç gurallary markalaryna we apparat / öý merkezi dükan zynjyrlaryna hyzmat etmek.

Ösüş

Biz milli ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Häzirki wagtda hereket edýän 100-den gowrak patentimiz bar.

Wezipe

Işgärlerimize bagt berip, müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmegi dowam etdirýär

Zawod hakda

Şandong IE4 ýokary netijelilik motor in Engineeringenerçilik laboratoriýasy, Şandong kärhana tehniki merkezi, Şandong Bençtop güýç gurallary in Engineeringenerçilik tehniki gözleg merkezi, Şandong in Engineeringenerçilik dizaýn merkezi ýaly 4 welaýat gözleg we gözleg platformasy bar.Biz milli ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Häzirki wagtda hereket edýän 100-den gowrak patentimiz bar.

45 ýokary netijelilik LEAN önümçilik liniýamyz 3 zawodymyzda ýerleşýär, gysga wagtyň içinde çalt üýtgemegi bilen 4 kategoriýa we 500+ önüm öndürip biler.Biz ýokary hilli önümleriň 2100-den gowrak konteýnerini 70-den gowrak dünýä belli motor we güýç gurallary markalaryna we enjam / öý merkezi dükan zynjyrlaryna hyzmat edýän Hytaý we Halkara bazarlaryna iberýäris.

Biziň wezipämiz

Allwin Motor motor energiýasyny tygşytlaýan tehnologiýa innowasiýalaryna we marketingine ünsi jemleýär, energiýa tygşytlaýan we daşky gurşawa arassa jemgyýet gurmak üçin ýurdumyza hyzmat edýär, müşderilerimiz üçin gymmatlyk döredýär, işgärlerimize bagtly durmuş berýär, her tarapyň üstünlik gazanmagy biziň iň uly wezipämizdi.
ABŞ-dan Aziýa we Europeewropa çenli dünýäde meşhur güýç gurallary müşderiler önümlerini bizden alýarlar, sebäbi satuw hyzmatyndan soň iň ygtybarly hilli we iň gowularyny hödürläp bileris.Täze önümlerimiziň köpüsi Hytaýda patentlenen we halkara howpsuzlyk tassyklamalary bilen bellenilýär.Täze dizaýnlar R&D toparymyz tarapyndan yzygiderli öndürilýär.Biz bilen habarlaşyň we meşhur markalaryň näme üçin bize ynanýandygyny biliň.