CE, güýmenje üçin 250W 150mm elektrik skameýkasyny tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-150EB

CE, güýmenje we kiçi ussahana üçin 250W 150mm elektrik skameýkasyny tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralardan başlap, zatlary arassalamak, ýiti pyçaklar, HEMMESIIN 150 mm oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar. Öndüriji, ähli üweýiş amallary üçin güýçli 250W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.

Sebäbi HEMMESIÖnümde, ýylmaýjy bir ýyl kepillik we hünärmen tarapyndan goldanýarher günonlaýn hyzmat.

Aýratynlyklary

1.Düzülip bilinýän iş dynçlygy we uçgun deflektor
2. Takyk üwemek üçin goşmaça ulaldyjy galkan
3.Gaty polat bazasy işlemegiň durnuklylygyny üpjün edýär
4. CE şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1.Düzülip bilinýän göz galkanlary we uçgun deflektory sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2.Patent berk polat bazasy, durnukly we ýeňil agram
3. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
4. 36 # we 60 # ýylmaýjy tigir bilen enjamlaşdyryň

adq
Model TDS-150EB
Motor S2: 30min. 250W
Tigiriň ululygy 150 * 20 * 12,7mm
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Polat bazasy
Kartonyň ululygy 345 * 240 * 245mm
Şahadatnama CE

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 6,5 / 7,6 kg
Gaplamanyň ölçegi: 345 x 240 x 245 mm
20 ”Konteýner ýük: 1485 sany
40 ”Konteýner ýük: 2889 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 3320 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň