CSA 9 ″ disk we 6 ″ x 48 ″ guşak sander bilen tassyklandy

Gysga düşündiriş:

Model #: CH6900BD

CSA ussahana we şahsy güýmenje üçin Heavy Duty 9 ″ disk we 6 ″ x48 ″ guşak sanderini tassyklady.Bu çäge enjamy diňe bir stolda däl, eýsem polda hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Sanderiňiziň haçan durandygyny ýadyňyzdamy?Çylşyrymly konturlary tekizläň ýa-da ALLWIN 6 x 48 dýuým guşak we stend bilen 9 dýuým disk sander bilen çalt aýyryň.Giň disk stoly 45 gradusa çenli ýokarlanýar, kemer belli bir taslamaňyzyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 0-dan 90 gradusa çenli egilýär.Polat stend, çäge ýüzlerini ýerden üç fut beýiklikde saklaýarka, agyr ýük beden ulanylanda ýöremegiň we titremäniň öňüni almak üçin ýeterlik agram berýär.

9 dýuým disk we stendli ALLWIN 6 x 48 dýuým guşak sander, ulanyjylara has uly senagat modelleriniň kuwwaty bilen kiçi sanderleriň köpugurlylygyny üpjün edýär.Iň uly iş böleklerini haçan gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Bu 2 kombinasiýa çäge enjamynda 6 * 48 dýuým guşak we 9 dýuým disk bar.1.5hp güýçli we ygtybarly öndürijilik induksiýa hereketlendirijisini enjamlaşdyrýar.
2.Disk tarapy Al.guşak we disk üçin ölçeg ölçegli iş stoly ulanylyp bilner.
3.Belt çalt yzarlamak dizaýny, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr.
4.Açyk açyk pol stendi beýikligi ýokarlandyryp we işlemegi ýeňilleşdirip biler.
5.CSA şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1.Agyr demir demir bazasy we motor, uzak iş ömri
2. Guşak çalt yzarlamak dizaýny
Guşak çalt yzarlamak dizaýny, çäge guşagyny göni işlemäge aňsat we çalt sazlamaga kömek edýär.
3.Goşak kemeri we sazlanylýan burç stoly
Guşakda ýa-da diskde dürli burçly polýak agajy

xq1
xq2
xq3
Model CH6900BD
Motor 1.5 at güýji, 3600RPM @ 60Hz.
1100W, 2850RPM @ 50Hz。
Diskiň ululygy 9 ”(225mm)
Guşak ölçegi 6 "x 48" (150 x 1220mm)
Disk kagyzy we guşak kagyzy 80 #
Tablisa 1 sany
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Demir guýuň
Kepillik 1 ýyl

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 45 / 49.5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 720 x 630 x 345 mm
20 “Konteýner ýük: 193 sany
40 “Konteýner ýük: 401 sany
40 “HQ konteýner ýük: 451 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň