CSA kepillendirilen üýtgeýän tizlik 6 ″ disk we 1 ″ x30 ″ guşak sander

Gysga düşündiriş:

Model #: BD1600VS

Agaç işlemek üçin howpsuzlyk wyklýuçateli bilen üýtgeýän tizlik 6 ″ disk we 1 ″ x30 ″ guşak sander


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Iki sany sandyk maşynyna 1x30 dýuým guşak we 6 dýuým disk girýär.

Güýçli çoýun bazasy iş stolunyň üstünde hereket etmegiň we iş wagtynda pese gaçmagyň öňüni alýar.

Wakuumyň iň ýokary netijeliligi üçin iki sany aýratyn tozan porty @ 1-1 / 4 ”ID ululygy bar.

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN 1x30 dýuým guşak sander, 6 dýuým çäge diskli çägeler, agaçlaryňyza we agaçlaryňyza gyrylan gyralar we bölekler bar.Ykjam dizaýn, daşamagy we saklamagy öňküsinden has aňsatlaşdyrýar, agyr ýük bazasy bolsa iş wagtynda ýöremegiň we pese gaçmagyň öňüni alýar.Iş eserleriňize ygtybarly goldaw çeşmesi bermek üçin berk kesilen iş stoly diski we guşak bilen bilelikde gelýär.

Iň berk burçlary we iň geň şekilleri ALLWIN 1x30 dýuým guşak sander bilen 6 dýuým çäge diski bilen gumlaň.Haçan-da bolsa bir zady gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. 2000RPM ~ 3600RPM arasynda üýtgeýän tizlige gözegçilik
2. Iş stolunyň gulplanmagy aňsat
3. Easyönekeý guşak yzarlamak
4.Kast demir bazasy

Jikme-jiklikler

1. Düzülip bilinýän alýumin stoly bilen dik guşak çäge
2. Çäge hakyky, göni gyralary, ahyrky däne we tekiz ýer
3. Stol we ölçeg ölçeýji bilen diskiň çägelenmegi
4. Disk stolundaky ölçeg ölçegli islendik burçda gum
5. Disk stolundaky burçly uçlarda, gyralarda ýa-da tekiz ýüzlerde gum

1600
Model BD1600VS
Motor güýji 3/ 4 sag
Motor / Disk çäge tizligi 2000 ~ 3600RPM
Disk kagyzynyň ululygy 6 dýuým
Guşak ululygy 1x30 dýuým
Disk kagyzy we guşak kagyzy 80 # & 100 #
Tozan porty 2 sany
Tablisa 2 sany
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Demir guýuň
Şahadatnama CSA
Kepillik 1 ýyl

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 13,5 / 15 kg
Gaplamanyň ölçegi: 480 x 420 x 335 mm
20 ”Konteýner ýük: 440 sany
40 ”Konteýner ýük: 900 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1000 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň