33 ”radial gol skameýkasy buraw basyň @ 3/4hp & ussahana üçin 5 tizlik

Gysga düşündiriş:

Model #: DP16R

33 ”radial gol skameýkasy buraw basyň @ 3/4hp & ussahana üçin 5 tizlik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

ALLWIN 33 dýuým radial gol 5 tizlikli Bençtop buraw güýji, has uly metal, agaç we plastmassa arkaly 420mm çenli hereket edýär.Güýçli induksiýa hereketlendirijisinde uzak ömür we deňagramly işlemek üçin top podşipnikleri bar.Has inçe iş böleklerinde deşik döredip, poluň ýerini tygşytlamak üçin iş ýüzüne gurnap biler.Düwürtükli buraw presslerinden has gysga eplenç syýahaty bilen has ykjam.Olaryň el bilen iýmitlenmegi, buraw işini böleklere düşürmek üçin el gysmagy talap edýär.

Haçan sazlap boljak tizlikde burawlap bilersiňiz?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 3 / 4hp induksiýa hereketlendirijisi Max 5/8 ”buraw kuwwatyny kabul edýär
2.Radial buraw pressinde üýtgeýän süýşme 33 ”(838mm) we islendik burçda burawlamak üçin kelleleri bar.
3.Goşma goldawy bilen demir demir iş stoly we bazasy.
Dürli programma üçin 4,5 tizlik (500 ~ 2920RPM @ 60Hz)

Jikme-jiklikler

1.Düzülip bilinýän iş tablisasy
Iş burçuny 45 ° çep we saga takyk burçly deşikler üçin sazlaň.
2. Buraw çuňlugyny sazlamak ulgamy
Eplenjiň hereketini çäklendirip biljek iki hozy goýup, islendik çuňlukda deşik burawlamaga rugsat beriň.
3. Demir bazasyny uzaldyjy goldaw bilen guýuň.
Işleýän wagtyňyz maşynyň durnuklydygyna göz ýetiriň
4.Bäş dürli tizlik bar
Guşak we tigir bilen sazlamak arkaly bäş dürli tizlik aralygyny üýtgediň.

16r (1)
16r (2)
16r (3)
Mys DP16R
Motor 3/ 4hp @ 1750RPM (60Hz)
Iň ýokary kuwwat 5/8 ”
Egriji syýahat 3.2 ”(80mm)
Taper JT33 / B16
Tizlik 5
Tizlik aralygy 500 ~2920RPM @ 60Hz
Swing 33 ”(838mm)
Stol ölçegi 250 * 250mm
Kolumndiametr 65mm
Esasy ululygy 250 * 410mm
Maşyn beýikligi 880mm

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 39.5 / 42.5kg
Gaplamanyň ölçegi: 960 x 500 x 335 mm
20 ”Konteýner ýük: 168 sany
40 ”Konteýner ýük: 337 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 406 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň