CSA kepillendirilen 15 dýuým üýtgeýän tizlikli pol buraw pressi, lazer gollanmasy we sanly buraw tizligi ekrany

Gysga düşündiriş:

Model #: DP15VL

CSA kepillendirildi15 dýuým üýtgeýän tizlikli pol buraw pressi bilensanly buraw tizligini görkezmektakyk agaç işläp bejermek üçin lazer gollanmasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Elektrik gurallary hakykatdanam güýçli bolanda ýadyňyzdamy?“Allwin 15-Inch” üýtgeýän tizlikli buraw pressi 1hp (8.6A) induksiýa hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylýar, öý we hünärmen ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrýar.Bu model, ulanyjylara dört dýuým galyňlykdaky materiallary burawlamaga mümkinçilik berýän doly dört dýuým urmagy öz içine alýar.Şeýle uly aýlawly syýahat bilen 4x4 tagtadan deşik burawlamak hiç haçan aňsat bolmady.280-den 1000 RPM-e çenli üýtgeýän tizligimizi leňňeriň ýönekeý öwrümi bilen sazlaň ýa-da 1000-den 3300 RPM-e çenli üýtgeýän tizlik üçin çalt kemer sazlaň.Sanly okalyş, buraw işinde takyklygy ýokarlandyrmak üçin enjamyň häzirki RPM-i barada habar berýär.12 dýuýmdan 12 dýuým çoýun demir stol iki ugurda 45 gradusa çenli çişýär, lazer görkezijisi bolsa takyk deşikleri üpjün edýär.Çak 1/12-den 5/8 dýuým ululykdaky bölekleri kabul edýär.Döküm demir çarçuwasy we bazasy, buraw pressiniň ýöremeginiň ýa-da titremeginiň öňüni almak üçin maşyna uly goldaw ulgamyny berýär.15 dýuýmlyk buraw pressimiz, iş stoluny yşyklandyrmak üçin goşmaça iş çyrasyny we çakyr açary üçin amatly bort ammaryny hem öz içine alýar.Bu haýwan 254-den 12-den 63 dýuýma çenli, agramy 154 funt.Bir tekiz urgyda 2x4-iň galyň tarapyny burawlamak ukybyňyz barmy?Allwini ýadyňa sal.

Aýratynlyklary

1,15 dýuým üýtgeýän tizlikli polda durýan buraw pressi, metal, agaç, plastmassa we ş.m. burawlamak üçin ýeterlik güýçli 1hp güýçli induksiýa hereketlendirijisi.
2.Maks 5/8 “çakyş ukyby.
3.Digital buraw tizligi 280 ~ 3000RPM.
4. Goşmaça lazer bilen dolandyrylýar.
5. Goşmaça senagat goz boýny çyrasy.
6.Güýçli demir düýbi.
7.CSA şahadatnamasy.

Jikme-jiklikler

1. Lazer gollanmasy
Lazer çyrasy buraw wagtynda iň ýokary takyklyk üçin bitiň takyk ýerini kesgitleýär.
2. Buraw çuňlugyny çalt düzmek ulgamy
Takyk ölçegler we gaýtalanýan burawlamak üçin sazlanylýan çuňluk duralgasy
3. Üýtgeýän tizlik dizaýny
Leňňeriň ýönekeý hereketi bilen tizligi sazlaň we ähli tizlik aralygynda şol bir güýç we tork aldyňyz.
4. Sanly tizligi okamak
LED ekrany buraw pressiniň häzirki tizligini görkezýär, şonuň üçin her pursatda takyk RPM-ni bilýärsiňiz.

15VL (1)
Mys DP15VL
Iň ýokary kuwwat 3/4 ”
Egriji syýahat 4 ”
Taper JT33 / B16
NOOK.tizligi Üýtgeýän tizlik
Tizlik aralygy 60Hz /530-3100rpm
Swing 15 ”(380mm)
Stol ölçegi 306 * 306mm
Kolumndiametr 73mm
Esasy ululygy 535 * 380mm
Maşyn beýikligi 1650mm
15VL (2)
15VL (3)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 70/75 kg
Gaplamanyň ölçegi: 1440 x 570 x 320 mm
20 ”Konteýner ýük: 112 sany
40 ”Konteýner ýük: 224 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 256 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň