CE kepillendirilen 12 tizlikli 16 mm skameýkaly buraw materialy, lazer burawlaýyş gollanmasy bilen tassyklandy

Gysga düşündiriş:

Model #: DP25016

CEarym takyk takyk agaç işläp bejermek üçin lazer burawlaýyş ýol gollanmasy bilen 12 tizlikli 16 mm skameýkaly buraw pressini tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Uzak wagtlap işlemek üçin 550 wattlyk agyr induksiýa hereketlendirijisi bilen işleýän ALLWIN 16mm 12 tizlikli buraw pressi, buraw amaly programmalarynyň köpüsini tamamlamaga kömek edýär, metal, agaç we beýleki materiallar arkaly aňsatlyk bilen işledip bilersiňiz.Buraw pressinde ajaýyp takyklygy hödürleýän takyk çyzykly lazer deňleşdiriş ulgamy bar.Saklaýyş bölüminde aňsatlyk üçin elýeterli düwmeler bar.

ALLWIN, taslama ýaly eseri tamamlamaga we lezzet almaga kömek etjek manyly aýratynlyklary bermäge gönükdirilen innowasion güýçli gurallary buýsanç bilen öndürdi.Lazer takyklygy bilen deşikleri haçan burawlap biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, ALLWIN-i ýadyňyzdan çykarmaň.

Metal, agaç, plastmassa we ş.m. burawlamak üçin 12 tizlikli 1,16 mm skameykaly buraw.
2.Bu güýçli 550W induksiýa hereketlendirijisi, uzak ömrüň dowamynda şar rulmanlaryny özünde jemleýär, hemmesi islendik buraw tizliginde tekiz we deňagramly öndürijilik bilen birleşýär.
3. Eplenç okamak aňsat bolan 60 mm çenli syýahat edýär.
4. Gaty demir çarçuwanyň gurluşy berkligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.
5. Iş stoly, iň oňat sag burçlar üçin yzygiderli şol çylşyrymly amallar üçin 45 gradus çep we saga bölünýär.
6. CE şahadatnamasy.

Jikme-jiklikler

1. Gyssagly howpsuzlyk wyklýuçateli
2. Dürli programma üçin tizlik
280 RPM-den 3000 RPM-e çenli buraw tizligini sazlaň
3. Rack götermek
Stoluň beýikligini takyk sazlamak üçin rack & pinion
4. Tagtadaky açar ammary
Çak açaryňyzy gerek wagty elmydama bardygyna göz ýetirmek üçin birikdirilen açar ammaryna goýuň.

BIRINJI
Model DP25016
Motor 550W
Iň ýokary kuwwat 16mm
Spindletravel 60mm
Taper JT33 / B16
Tizlik 12
Tizlik aralygy 50Hz / 230-2470RPM
Swing 250mm
Stol ölçegi 190 * 190mm
Kolumndiýa 59.5mm
Esasy ululygy 341 * 208mm
Maşynyň beýikligi 870mm
Howpsuzlygy tassyklamak CE
sag
üç.cn

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 27/29 kg
Gaplamanyň ölçegi: 710 * 480 * 280 mm
20 ”Konteýner ýük: 296 sany
40 ”Konteýner ýük: 584 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 657 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň