CSA kepillendiriji lazer bilen 10 dýuým 5 tizlikli skameýkaly buraw pressi

Gysga düşündiriş:

Model #: DP25013

CSA kepillendirilen 10 dýuým 5 tizlikli skameýkaly buraw pressi, takyk agaç işläp bejermek üçin howpsuzlyk wyklýuçateli we lazer gollanmasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

ALLWIN 10 dýuým 5 tizlikli buraw pressi, buraw amaly programmalarynyň köpüsini tamamlamaga kömek edýär, metal, agaç we beýleki materiallar arkaly aňsatlyk bilen işledip bilersiňiz.Uzak möhletli işlemek üçin 550 wattlyk agyr induksiýa hereketlendirijisi bilen işleýän bu buraw pressi 360 dereje süýşýär we goşmaça köpugurlylygy üçin öçüriji goşundylary kabul edýär.Buraw pressinde ajaýyp takyklygy hödürleýän takyk çyzykly lazer deňleşdiriş ulgamy bar.Saklaýyş bölüminde aňsatlyk üçin elýeterli düwmeler bar.

ALLWIN, taslama ýaly eseri tamamlamaga we lezzet almaga kömek etjek manyly aýratynlyklary bermäge gönükdirilen innowasion güýçli gurallary buýsanç bilen öndürdi.Lazer takyklygy bilen deşikleri haçan burawlap biljekdigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, ALLWIN-i ýadyňyzdan çykarmaň.

Metal, agaç, plastmassa we ş.m. burawlamak üçin 1,10 dýuým 5 tizlikli buraw pressi.Onuň kuwwatly 550W induksiýa hereketlendirijisi, islendik tizlikde tekiz we deňagramly öndürijilik bilen birleşip, uzak ömür üçin şar rulmanlaryny özünde jemleýär.
2. Dürli taslamalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 13mm çakyry kabul ediň.
3. Eplenç okamak aňsat bolan 60 mm çenli syýahat edýär.
4. Döküm demiriň berk çarçuwasy berkligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.
5. Iş stoly, iň oňat sag burçlar üçin yzygiderli şol çylşyrymly amallar üçin 45 gradus çep we saga bölünýär.

Jikme-jiklikler

1. Düwme bilen ygtybarly wyklýuçatel
Ygtyýarly ulanylmagy bes etmek üçin açary aýyryň.
2. Dürli programma üçin 5-tizlik
310 RPM-den 2850 RPM-e çenli tizligi sazlaň
3. Rack götermek
Stoluň beýikligini takyk sazlamak üçin rack & pinion
4. Tagtadaky açar ammary
Çak açaryňyzy gerek wagty elmydama bardygyna göz ýetirmek üçin birikdirilen açar ammaryna goýuň.

ilki bilen
iki

Motor

550 watt

Çakyň kuwwaty

13

Egriji syýahat

60mm

Taper

JT33 / B16

Motoryň tizligi

1490rpm

Swing

250mm

Stol ölçegi

190 * 190mm

Tablisanyň ady

-45-0-45 dereje

Sütüniň diametri

59.5mm

Esasy ululygy

341 * 208mm

Maşynyň beýikligi

870mm

 

 

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 27/29 kg
Gaplamanyň ölçegi: 710 * 480 * 280 mm
20 ”Konteýner ýük: 296 sany
40 ”Konteýner ýük: 584 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 657 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň