CSA 8 dýuým 5 tizlikli oturgyç buraw pressini tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: DP8

CSA, metal we agaç işläp bejermek üçin buraw çuňlugyny çalt sazlaýyş ulgamy bilen 8 dýuým 5 tizlikli skameýkaly buraw pressi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Iň ýokary takyklyk bilen haçan burawlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN 8-Inch 5 tizlikli buraw pressi bilen metal, agaç, plastmassa we ş.m.Bäş iş tizliginiň, 2 dýuým pyçakly syýahatyň we berk gurluşyň arasynda, adaty elde geçirilen türgenleşikden has takyklyk bolar.

8 ”skameýkaly buraw pressi, öz taslamalarynda kiçi deşik burawlanda köp güýç ýa-da kuwwata mätäç bolmadyk hünärmenler we gobbi bilen meşhur bolan kiçi göwrümli maşyn.Ujypsyzja ululygy we agramy saklamak we daşamak üçin hem ajaýyp.

Bu ALLWIN önümi bolany üçin, buraw pressiňiz 1 ýyl kepillik we peýdaly müşderi hyzmaty bilen goldanýar.Haýsydyr bir zada deşik burawlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN markasyny ýadyňyzda saklaň.

1. Metal, agaç, plastmassa we ş.m. burawlamak üçin 2.3A güýçli induksiýa hereketlendirijisi bilen 8 dýuým 5 tizlikli buraw pressi.
2. Dürli taslamalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin “Maks 1/2” ýa-da hatda 5/8 ”güýji.
3. Eplenç 50mm çenli syýahat edýär we okamak aňsat.
4. Takyk buraw ýoly üçin goşmaça gurlan lazer çyrasy.
5. Çoýun ýa-da polat gurluşyk iş stoluny we esasyny öwreniň.Baza skameýka ýa-da iş stendine gurnamak üçin deşikler we deşikler bilen bezelendir.
6. CSA şahadatnamasy.

Jikme-jiklikler

1. Çalt buraw çuňlugyny sazlamak ulgamy
Aňsat okalýan, gulplama çuňlugy duralgasy takyk we gaýtalanýan buraw işlerine mümkinçilik berýär.
2. Burçy sazlap boljak iş tablisasy
Stol burçly burawlamak üçin 45 ° çep we saga bölünýär.
3. Bortdaky açar ammary
Çak açaryňyzy gerek wagty elmydama bardygyna göz ýetirmek üçin birikdirilen açar ammaryna goýuň.
4. 5 dürli tizlikde işleýär
Guşak we tigir bilen sazlamak arkaly tizlik diapazonlaryny üýtgediň.
5.Meýletin haçLazer yzarlamak boýunça gollanma
Lazer çyrasy buraw wagtynda iň ýokary takyklyk üçin bitiň takyk ýerini kesgitleýär.

XQ
XQ.TWO

Model

DP8

Motor

2.3A, 1750rpm

Iň ýokary kuwwat

1/2 "ýa-da 5/8"

Egriji syýahat

2 dýuým

Taper

JT33 ýa-da B16

Buraw tizliginiň sany

5

Tizlik aralygy

740, 1100, 1530, 2100, we 3140 RPM

Kelläniň swing diametri

8 dýuým

Stol ölçegi

6.5 ”* 6.5”

Sütüniň diametri

46mm

Esasy ululygy

11 ”* 7”

Maşynyň beýikligi

23-1 / 8 ”

 

 

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 14,4 / 15.5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 460 * 420 * 240 mm
20 ”Konteýner ýük: 630 sany
40 ”Konteýner ýük: 1260 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1400 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň