CE çeýe iş çyrasy we tigir geýmek guraly bilen 375W 150mm oturgyç ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

Model #: HBG625L

CE kepillendirilen 375W täze 150 mm oturgyç ýylmaýjy, çeýe iş çyrasy, ulaldyjy göz gyrasy we gurallary üwemek üçin tigir geýmek guraly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan başlap, zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek ýaly ALLWIN 6 dýuým oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.Toolshli gurallaryňyzy ýiti asyl ýagdaýyna getirýär.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we 24 sagat onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Düzülen goşa galkan induksiýa hereketlendirijiniň dizaýny
2. Suw sowadyjy gap we tigir geýmek guralyny öz içine alýar
3. Düzülip bilinýän iş dynç alyşy we ulaldyjy howpsuzlyk aýnasy bilen enjamlaşdyrylan
4. Hünärmenler üçin güýmenje üçin niýetlenendir
5. 10W çeýe iş çyrasy

Jikme-jiklikler

1. Üznüksiz tizlik we pes yrgyldy üçin kuwwatly 250 Wt induksiýa hereketlendirijisi;
2. Dänäniň ululygy K36 we K60 we diametri 150 mm bolan iki sany ýylmaýjy tigir;
3. Iki üweýji daşda sazlanylýan, aç-açan uçgun goragy;
4. Düzülip bilinýän iş bölegi goldaýar
5. Çeýe 10W iş çyrasy;
6. Güýçli Alu.ygtybarly stend üçin jaý;
7. Goş.ýylmaýjy tigir geýmek guraly.

HBG620A Scroll Saw pro (1)
HBG620A Scroll Saw pro (2)

Görnüşi

HBG625L

Motor

220 ~ 240V, 50Hz, 375W, 2850RPM;

Motor şahasynyň diametri

12,7mm

Tigiriň ululygy

150 * 25mm

Iş çyrasy

10W

Şahadatnama

CE

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 10/11 kg
Gaplamanyň ölçegi: 440 x 255 x 290 mm
20 ”Konteýner ýük: 960 sany
40 ”Konteýner ýük: 1920 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 2196 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň