CE ussahanada WA üweýji tigirli 550W 200mm skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: HBG825HL

CE 550W 200mm skameýkaly ýylmaýjy, WA üweýji tigir we ussahana üçin 3 esse ulaldyjy galkan tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Allwin skameýkasy HBG825HL ähli üweýji, ýitileşdiriji we şekillendiriş işleri üçin ulanylyp bilner.Bu modeli, esasanam, ähli öwrüm gurallaryny ýitileşdirmäge mümkinçilik berýän 40 mm giňlikdäki ýylmaýjy tigir bilen gurnap, agaç öwrüjiler üçin taýýarladyk.

Öndüriji, ähli ýiti we üweýji amallary üçin güýçli 550W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.Çeýe miliň üstündäki iş çyrasy iş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.4 rezin aýak durnukly platforma üpjün edýär.Tigir geýýän, daşlaryň könelmegi bilen üýtgemegine we kwadrat görnüşinde bolmagyna mümkinçilik döredýär we uzak we öndürijilikli ömri berýär.

Aýratynlyklary

1. Alýumin bazasyny guýuň
2. Çeýe iş çyrasy
3. 3 gezek ulaldyjy galkan
4. Burçy sazlap boljak iş dynçlygy
5. Suw sowadyjy tarelka we el bilen tutulýan tigir geýimçisini öz içine alýar
6. 40 mm giňlikdäki WA üweýji tigirini öz içine alýar

Jikme-jiklikler

1. Düzülip bilinýän göz galkanlary we uçgun deflektory sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2. Durnuk guýma alýumin bazasy
3. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
4. Sag 40mm Ak Alu.Agaçdan işleýän pyçak kesmek üçin oksid tigir kostýumy

HBG825HL Scroll Saw (7)

Model

HBG825HL

Arbor ululygy

15.88mm

Tigiriň ululygy

200 * 25mm + 200 * 40mm

Tigir

Çal 36 # / Ak 60 #

Esasy material

Demir guýmak

Lightagtylyk

10W Çeýe iş çyrasy

Galkan

Çep düzlük + Sag 3 gezek ulaldyjy galkan

Tigir geýýän

Hawa

Sowuk gap

Hawa

Şahadatnama

CE

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 18 / 19.2 kg
Gaplamanyň ölçegi: 480 x 335 x 325 mm
20 ”Konteýner ýük: 535 sany
40 ”Konteýner ýük: 1070 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1150 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň