250W CE sim çotgasy tigirli we tigirli geýimli 150mm skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: HBG620B

250W CE, ussahana üçin sim çotgasy tigirli we tigir geýýän 150mm skameýkany tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Allwin skameykasy ýylmaýjy HBG620B ähli üweýji, ýitileşdiriji we şekillendiriş işleri üçin ulanylyp bilner.Sim çotgasy üçin tigir ulanylyp bilnerpos aýyrmak, metaldan arassalamakwe reňkli metal.Öýjükleri arassalamak we üýtgetmek üçin tigir geýimçisitigirBuulanylmaýan wagty üweýjiniň ýokarsyndaky klipde ýyrtyldy.

Aýratynlyklary

1. 12V, 10W çeýe iş çyrasy
2. 3 gezek ulaldyjy göz galkany
3. Suw sowadyjy tarelka we el bilen tutulýan tigir geýimçisini öz içine alýar
4. Düzülen goşa galkanly hereketlendirijiniň aşaky temperaturasy
5. CE şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1.Düzülip bilinýän göz galkanlary we uçgun deflektory sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2.Patent berk polat bazasy, durnukly we ýeňil agram
3. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
4. Çotga tekeri metal we reňkli metallary arassalamak üçin ulanylyp bilner

Sýan (2)
Düzülen goşa galkan induksiýa hereketlendirijisi
Öýjükli / simli çotganyň tigiriniň diametri 150 mm
3 gezek ulaldyjy galkan
Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin rezin aýaklar
Gämi duralgasynyň ululygy: 12,7mm
Tigiriň galyňlygy: 20mm
Quygylygy: 50Hz
Tizlik: 2980rpm
Häzirki: 1.0A
Tigir paneli: 36 # & Simli çotga tigir
Sýan (3)
Sýan (1)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 9.1 / 9,8 kg
Gaplamanyň ölçegi: 425 x 255 x 290 mm
20 ”Konteýner ýük: 984 sany
40 ”Konteýner ýük: 1984 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 2232 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň