CE / UKCA kepilnamasy bolan Heavy Duty 750W 250mm skameýkaly ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-250

Seminar üçin CE / UKCA şahadatnamasy bolan agyr 750W 250mm skameýkaly ýylmaýjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan başlap, zatlary arassalamaklyga çenli, ALLWIN 250mm oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden dikeltmäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Öndüriji, ähli üweýiş amallary üçin güýçli 750W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we gündelik onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1. Güýçli 750W hereketlendiriji rahat, takyk netijeleri berýär
2. Göz galkanlary, pikiriňize päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar。
3. Hünärmenler üçin güýmenje üçin niýetlenendir
4. Işleýän durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin rezin aýakly uly guýma demir bazasy
5. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar

Jikme-jiklikler

1.Big çoýun demir bazasy
2. Durnukly iş dynç alyşy , gural az sazlanýar
3.Kast demir motorly jaý

Mys TDS-250
Tigiriň ululygy 250 * 25 * 20mm
Motor S2: 30min.750W
Tizlik 2980 (50)hz)
Wheek Grit 36 #&60 #
Tigiriň galyňlygy 25mm
Esasy material Döküm demir bazasy
HowpsuzlykTassyklamak CE / UKCA
tttdas (2)
tttdas (1)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 29.5 / 31.5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 520 * 395 * 365mm
20 ”Konteýner ýük: 378 sany
40 ”Konteýner ýük: 750 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 875 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň