Ulaldyjy galkanly 200 mm kombi köp gurally skameýkaly ýylmaýjy sander

Gysga düşündiriş:

Model #: TLGS825BD

500W Köp gurally skameýkaly ýylmaýjy, 920 * 50mm guşakly guşak we disk birleşdiriji sander, 200 * 25mm üweýji tigir, 178mm disk we 3 esse ulaldyjy göz gorag galkany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan başlap, zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN kombi köp gurally oturgyç ýylmaýjy we sander köne könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden dikeltmäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Goşulan 3 gezek ulaldyjy galkan, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly üweýiş programmalaryna rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN markasyny ýadyňyzda saklaň.

1. Köp maksatly programmalar üçin oturgyç ýylmaýjy we kemer, disk sander.
2,3 esse ulaldyjy göz gorag galkany.
3. Wibrasiýany azaltmak üçin durnuk çoýun bazasy.
4.Well-deňagramly guşak çarçuwasynyň öňündäki kauçuk kasna, tekiz we hünärli metal ýalpyldawuk öndürijiligi üpjün edýär.
5. Easyeňil sazlanyp bilinýän kemer çarçuwasy dürli metal ýalpyldawuk programmalar bilen üpjün edýär.

Jikme-jiklikler

1. 500 watt güýçli we ygtybarly öndürijilik induksiýa hereketlendirijisini üpjün edýär.
2. 920 * 50mm guşak we 178mm disk gumlamak + 200 * 25mm tigir üwemek programmasy;
3. Düzülip bilinýän 3 gezek ulaldyjy göz galkanlary, görünmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar.
4. Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar.
5.Belt çalt yzarlamak dizaýny, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr.
6. Ygtyýarly ulanylmagy bes etmek üçin açar bilen ygtybarly wyklýuçatel.

Model belgisi

TLGS825BD

Motor

500 watt

Tigiriň ululygy

200x20x15.88mm

Diskiň ululygy

178mm

Guşak ululygy

920 * 50mm

Quygylyk

50Hz

Motoryň tizligi

2850rpm

Motor bazasy materialy

Demir guýuň

 

 

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 17/18 kg
Gaplamanyň ölçegi: 520x375x500mm
20 ”Konteýner ýük: 264 sany
40 ”Konteýner ýük: 552 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň