CSA LED yşykly, goşmaça WA üweýji tigir ýa-da sim çotgasy tigirli 6 dýuým skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: PBG-150L2

CSA ykjam 1 / 3hp 6 dýuýmlyk LED yşyklandyryjy we goşmaça WA üweýji tigir ýa-da sim çotgasy tigirli, dürli ussahanalar üçin kostýum


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Kirli gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN skameýkasy könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Allwin skameýkaly ýylmaýjy PBG-150L2, esasanam ähli öwrüm gurallaryny ýitileşdirmäge mümkinçilik berýän 40 mm giňlikdäki ýylmaýjy tigir bilen sazlap, agaç öwrüjiler üçin işlenip düzüldi.LED yşyk, iş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.Goşulan göz galkanlary, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly ýylmaýjy programmalara rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Göz galkanlary, görnüşiňize päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2. Düzülip bilinýän gurallar, ýylmaýjy tigirleriň ömrüni uzaldýar
3. Islege görä kesiji pyçak ýitiriji jig

Jikme-jiklikler

1. 2pc 3A Batareýa bilen işleýän burç sazlap boljak LED çyrasy
2. Dürli ussahanalar üçin goşmaça WA üweýji tigir ýa-da sim çotgasy tigir
3. Islege görä kesiji pyçak ýitiriji jig
4. Pes titremäni üpjün etmek üçin hereketlendiriji korpus we uly esas bilen guýulýan göçme tutawaç

PBG-150L2

Model

PBG-150L2

Motor

120V, 60Hz 1 / 3hp

Tigiriň ululygy

6 "* 1/2" * 1/2 "

Tigir

36 # / 60 #

Howpsuzlygy tassyklamak

CSA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 7,5 / 8,5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 365 x 250 x 280 mm
20 ”Konteýner ýük: 1192 sany
40 ”Konteýner ýük: 2304 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 2691 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň