CE 2 sany ýiti ugry bolan 180W 250mm uniwersal pyçak ýitirijisini tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: SCM8101

CE 180W 250mm pes tizlikli suw sowadylan uniwersal pyçak ýitirijisini öýde ulanmak we agaç ussalary üçin 2 ýiti ugry tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ALLWIN 180W 250mm iki taraplaýyn suw sowadylan çygly we gury ýiti ulgam bilen iň ýiti gyralary dörediň.220 grit 250 x 50mm çygly ýiti daş we 200 x 30mm deri gysýan tigir bilen öwünmek bilen, zerli gurallary janlandyrmak üçin zerur zatlaryň hemmesi bolar.

ALLWIN önümi bolany üçin, 250 mm çygly we gury ýitileşdiriş ulgamyňyz bir ýyl kepillik we 24 sagat onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1. Inçe maşynly alýuminiý guýulýan ýokary iş merkezi, uly markalaryň köpüsini takyk jigleri kabul etmek mümkinçiligini üpjün edýär.
2. Diş geçiriji bilen 180W induksiýa hereketlendirijisi has ýitileşdiriji momenti üpjün edýär.
3. Pyçak, palta, pyçak, gaýçy, meýilleşdiriji pyçak we ş.m. ýaly 10-dan gowrak ýiti enjamlar;
4. Suw howdany bilen işleýän 220 grit ýylmaýjy tigir;
5. Deri gysýan tigir
6. 2 Kesgitlemek ugry;
7. CE tassyklandy

Jikme-jiklikler

1. Kuwwatly 180W induksiýa hereketlendirijisi has gowy öndürijilik üçin tigir sürýär
2. alhliumumy ýitileşdiriji jigler goldawy dürli görnüşli jigler bilen işläp biler
3. Tegelek tigir 95RPM-de suw bilen işleýär, pyçagy ýakmaz we ýokary takyklygy saklamaz
4. Polatdan ýasalan esas has köp iş wagtyna hyzmat edýär

SCM8101 Aýlamak gördi (7)

Umumy ölçeg

Uzynlyk

390mm

Ini

375mm

Boý

355mm

Esasy material

Polat

NW / GW

15.3kg / 16.5kg

Adük

20GP / 576 40HP / 1428

Garnituralar

Burç ölçeýji, metal ýalpyldawuk

Motor

At güýji

180W

Naprýa .eniýe

220 - 240V

Quygylyk

50Hz

Tizlik

95rpm

Çygly tigir

Diametri

250mm

Ini

50mm

Arbor

12mm

Ectionol

tersine

Grit

220

Deri gysýan tigir

Diametri

200mm

Ini

30mm

Arbor

12mm

Ectionol

tersine

UnivershliumumyIşlemekGoldaw

Gurmak ugry

Gorizontal ýa-da dik

Meýletin jigler

Kwadrat gyrasy jig, palta jig, uzyn pyçak jig, gouge jig, gaýçy jig, gysga pyçak jig

SCM8101 Aýlamak gördi (8)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 15.3 / 16.5kg
Gaplamanyň ölçegi: 390x 375 x 355 mm
20 ”Konteýner ýük: 576 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1428 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň