CSA şahadatnamasy bilen täze geliş 1/2 HP yrgyldadýan şpil sander

Gysga düşündiriş:

Model #: OSM-1

CSA şahadatnamasy we tozan porty bilen yrgyldadýan şpil sander


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bölekleri el bilen gumlamaly bolanyňyzda ýadyňyzdamy?ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen ýaýlary, egrileri, konturlary, ýüzleri we başga zatlary alyň.

ALLWIN önümi bolany üçin, guralyňyz bir ýyl kepillik we dostlukly onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.Bu'ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen zatlary silkitmegiň wagty.Islän egriňizi ýa-da ýüregiňiziň gyrasyny aňsatlyk bilen gumlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. 1/2 at güýji Motor 5/8 dýuým urgy bilen minutda 58 gezek yrgyldadýar.

2. Alty 80 grit çäge kagyzy, bäş sany rezin çäge deprek bar egrileriň we diametrleriň doly toplumyna rugsat bermek.

3. Sandhli sandal kagyzlary we çäge deprekleri üçin bortda saklamagyň aýratynlyklary.

4. Arassalanmagy azaltmak üçin tozan ýygnaýjyny bortdaky tozan portuna dakyň.

Jikme-jiklikler

1. ALLWIN yrgyldadýan eplenýän sander, güýçli 1/2 HP 4.3 amp hereketlendirijini döredýär2000 RPM egirme tizligiwe 5/8 dýuým urgy bilen minutda 58 yrgyldama.

2. Dürli ýaýlary, egrileri, konturlary, ýüzleri we başga-da 6 dürli çäge pyçak ululygy bilen alyň: 1/2 dýuým, 3/4 dýuým, 1 dýuým, 1-1 / 2 dýuým, 2 dýuým we 3 dýuým pyçaklar.

3. Bortda saklanylýan rezin çäge deprekleriniň we stol goýulmalarynyň hemmesini saklaýar, 1-1 / 2 dýuým tozan porty agaç ussalaryna arassalanmagy azaltmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin tozan ýygnamak ulgamyny birikdirmäge mümkinçilik berýär.

4. ALLWIN yrgyldadýan şpil sander, ýaýlary, egrileri, konturlary we üýtgeşik şekilleri çalt we aňsat tekizlemek üçin iň soňky çäge guralydyr.Şol kyn çägeleri şemal öwürmek üçin islän islendik egriňizi aňsatlyk bilen gumlap bilersiňiz ýa-da ýüregiňizi gyrada goýup bilersiňiz.

详情 页 1
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Depäniň ululygy 1/2 dýuým, 3/4 dýuým, 1 dýuým, 1-1 / 2 dýuým2 dýuým3 dýuým
Çäge grit 80 grit
Yrgyldamalaryň tizligi 58 sagat
Yrgyldama urmagy 5/8 dýuým
Maks.çäge çuňlugy 90mm
Egriji diametr 1/2 inc
Epleniň beýikligi 112.5mm
Stol materialy Alýumin
Stol ölçegi 300 * 320mm
Esasy material Plastmassa
Sorujy birleşdiriji diametr 35mm içki / 38mm daşky
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama CSA
详情 页 2
详情 页 3
详情 页 4
详情 页 5

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:9.5/11kg

Gaplamanyň ölçegi: 475 * 405 * 510mm

20 “Konteýner ýük:280kompýuterler

40 “Konteýner ýük:560kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň