CSA awtomatiki tozan ýygnamak bilen 8 ″ disk we 4 ″ X36 ″ guşak sanderini tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #:BD4800

CSA tassyklandy3/4 at güýji göni hereketlendiriji8 ″ disk we 4 ″ X36 ″ guşak sander, agyr demir çeňňek we agaç işläp bejermek üçin awtoulag tozan ýygnamak sumkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Iki sany sandyk maşynyna 4x36 dýuým guşak we 8 dýuým disk girýär.

Güýçli demir bazasy iş wagtynda stoluň üstünde hereket etmegiň we pese gaçmagyň öňüni alýar.

Efficiencyokary netijelilik awtomatiki tozan ýygnamak üçin içerki ýokary tizlikli fanaty.

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN 4x36 dýuým guşak sander, 8 dýuým çäge diskli çägeler, agaçlaryňyza we agaçlaryňyza gyralary we böleklerini tekizleýär.Ykjam dizaýn, daşamagy we saklamagy öňküsinden has aňsatlaşdyrýar, agyr ýük bazasy bolsa iş wagtynda ýöremegiň we pese gaçmagyň öňüni alýar.Iş eserleriňize ygtybarly goldaw çeşmesi bermek üçin berk kesilen iş stoly diski we guşak bilen bilelikde gelýär.

8W dýuým çäge diski bilen ALLWIN 4x36 dýuým guşak sander bilen iň burçlary we iň geň şekilleri gumlaň.Haçan-da bolsa bir zady gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 3 / 4hp sessiz induksiýa hereketlendirijisi, agaç we metal çägelemek / ýiteltmek üçin ýeterlik güýç berýär.
2.Motoryň göni sürüjisi, guşak / disk sander bilen deňeşdirilende 25% çägeleme netijeliligini ýokarlandyrýar
3. Jemi ýapyk hereketlendiriji, tozanyň hereketlendirijisine zeper ýetmeginiň öňüni alýar
4.Gaty demir guýma
4. Çäge guşagy we disk üçin alýumin iş stoluny guýuň
5. CSA şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1. Ygtybarly we wagt synag enjamy we gönüden-göni hereketlendiriji hereketlendiriji bilen dolandyrylýar, kemer ýok, dişli ýok, tehniki hyzmaty ýok.
2. Kauçuk aýakly agyr çoýun demir bazasy, işleýän wagtynda maşynyň ýöremeginiň we pese gaçmagynyň öňüni alýar.
3. Gowy gurlan guýma alýuminiý iş stollary 0-45 ° derejeden başlap, üweýji üweýiş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
4. Torba bilen awtomatiki tozan ýygnamak iş ýerini arassa we sagdyn saklaýar.

4800 (1)
Model No. BD4800
Motor 3/4hp@ 3600rpm
Disk kagyzynyň ululygy 8dýuým
Guşak ululygy 4*36dýuým
Disk kagyzy we guşak kagyzy 80 # & 80 #
Al.Iş tablisasy 2 sany
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Demir guýuň
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama CSA
4800 (2)
4800 (3)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 21.5 / 24.5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 585 x 515 x 380 mm
20 ”Konteýner ýük: 252 sany
40 ”Konteýner ýük: 516 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 616 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň