CSA tassyklanan motor gönüden-göni sürüjisi 8 ″ disk we aýry-aýry tozan ýygnamak bilen 4 ″ x36 ″ guşak sander

Gysga düşündiriş:

Model #: BD4801

CSA, guşak we aýry-aýry tozan ýygnamak bilen 8 ″ disk we 4 ″ x36 ″ guşak sanderini tassyklady.Guşak we disk funksiýalarynyň ikisi hem hereketlendirijiden gönüden-göni işleýär.Zynjyr kemeri keseligine ýa-da dik re modeimde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN BD4801 guşak diski sander, agaç we agaçdaky ähli gyralary we bölekleri aňsatlyk bilen gumlaýar, tekizleýär we aýyrýar.Bu agyr oturgyç ýokary sander, durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin uzyn aýaklary bolan çoýun demir bazasyna eýedir.4 rezin aýakda oturýar ýa-da berlen 4 sany nokat ulanyp, iş skameýkasyna berkidilip bilner.Bu ALLWIN önümi bolany üçin, satyn alşyňyz bir ýyllyk kepillik we ALLWIN brendini ýadyňyza salmak üçin peýdaly müşderi hyzmat liniýasy bilen üpjün edilýär.

Tozan çykarmak ulgamy bar bolsa-da, ähli çäge operasiýalarynda ýüz maskasyny ýa-da respirator geýmegi maslahat berýäris.Saglygyňyza mümkinçilik bermäň.

1. 3/4 at güýji Induksiýa hereketlendirijisi gönüden-göni sürýär, tehniki hyzmat etmezden.
2. Adaty dizaýn bilen deňeşdirilende 25% goşmaça ýokary çägeli netijelilik.
3. Çalt çäge guşagyny çalyşmak we aňsat guşak yzarlaýyş mehaniki dizaýny.
4. Çäge guşagynda ulanylýan 45 dereje egriji alýumin iş stoly.
5. Guşak we diskiň çägelenmegi üçin aýratyn tozan porty.

Jikme-jiklikler

1. Gum guşak we disk gönüden-göni güýçli 3 / 4hp induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär, dürli materiallarda kiçi we uly çäge amallary üçin güýç berýär.
2. 4 "* 36" Gum guşak dikligine 90 gradusa çenli egilýär, ol hem bir burçda gulplanyp bilner, ýiti gurallar üçin ulanylanda has amatlydyr.
3. Sürüji kemer ýok, geçiriji dişli ýok, induksiýa hereketlendiriji hereketlendiriji, tehniki hyzmat etmezden.
4. Zynjyr guşagyny çalyşmagyň wagty gelende, täze kemeri deňleşdirmek üçin çalt çykarylýan dartyş güýji we yzarlaýyş sazlamasy bolýar.

XQ1
XQ2
Model BD4801
Motor 3 / 4hp @ 3600rpm
Guşak ölçegi 4 "* 36"
Disk kagyzynyň ululygy 8 dýuým
Disk kagyzy we guşak kagyzy 80 # & 80 #
Tozan porty 2 sany
Tablisa 2 sany
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Alýumin guýuň
Kepillik 1 ýyl
Howpsuzlygy tassyklaň CSA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 15 / 16,5 kg
Gaplamanyň ölçegi: 575 x 515 x 285 mm
20 ”Konteýner ýük: 350 sany
40 ”Konteýner ýük: 700 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 790 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň