CE şahadatnamasy bilen täze gelen 450W yrgyldadýan şpil sander

Gysga düşündiriş:

Model #: OSM-1

Täze gelen CE tozan ýygnamak porty bilen 450w yrgyldadýan şpil sanderini tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bölekleri el bilen gumlamaly bolanyňyzda ýadyňyzdamy?ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen ýaýlary, egrileri, konturlary, ýüzleri we başga zatlary alyň.

Sebäbi bu HEMMESIpönüm, guralyňyz bir ýyl kepillik we dostlukly onlaýn hyzmat bilen goldanýar.Bu'ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen zatlary silkitmegiň wagty.Islän egriňizi ýa-da ýüregiňiziň gyrasyny aňsatlyk bilen gumlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. 450W hereketlendiriji 16 mm urmak bilen minutda 58 gezek yrgyldadýar.

2. Alty 80 grit çäge kagyzy, bäş sany rezin çäge deprek bar egrileriň we diametrleriň doly toplumyna rugsat bermek.

3. Sandhli sandal kagyzlary we çäge deprekleri üçin bortda saklamagyň aýratynlyklary.

4. Arassalanmagy azaltmak üçin tozan ýygnaýjyny bortdaky tozan portuna dakyň.

Jikme-jiklikler

1. ALLWINoskillatingspindlesander-de döredýän 450W güýçli hereketlendiriji bar2000 RPM egirme tizligiwe 16 mm urmak bilen minutda 58 yrgyldama.

2. Dürli ýaýlary, egrileri, konturlary, ýüzleri we başga-da 6 dürli çäge pyçak ululygy bilen alyň: 13mm, 19mm, 26mm, 38mm51mm weDiametri 76 mm.

3. Bortda saklanylýan rezin çäge deprekleriniň we stol goýmalarynyň hemmesini saklaýar, 38 mm tozan porty bolsa agaç öndürijilere arassalanmagy azaltmak we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin tozan ýygnamak ulgamyny birikdirmäge mümkinçilik berýär.

4. ALLWINoskillatingspindlesander, ýaýlary, egrileri, konturlary we täsin şekilleri çalt we aňsatlaşdyrmak üçin iň soňky çäge guralydyr.Şol kyn çägeleri şemal öwürmek üçin islän islendik egriňizi aňsatlyk bilen gumlap bilersiňiz ýa-da ýüregiňizi gyrada goýup bilersiňiz.

详情 页 1
Model belgisi OSM-1
Depäniň ululygy 13mm, 19mm, 26mm, 38mm, 51mm, 76mm
Çäge grit 80 grit
Yrgyldamalaryň tizligi 58 opm
Yrgyldama urmagy 16 mm
Eplenç diametri 12,7 mm
Epleniň beýikligi 115 mm
Stol materialy Alýumin
Stol ölçegi 320 * 300mm
Esasy material Plastmassa
Sorujy birleşdirijiniň diametri 35mm içki / 38mm daşky
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama CE
详情 页 2
详情 页 3
详情 页 4

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:9.5/11kg

Gaplamanyň ölçegi: 475 * 405 * 510mm

20 “Konteýner ýük:280kompýuterler

40 “Konteýner ýük:560kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň