Täze şahadatnama bilen 450W yrgyldama guşak we eplenýän sander

Gysga düşündiriş:

Model #: OSM-2

Täze geliş CE tozan ýygnamak porty bilen kepillendirilen 450w yrgyldama guşak we egriji sander


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Indi kemeriňizi ALLWIN yrgyldama guşak we egriji sander bilen gum ýaýlaryna, egrilere, konturlara, ýüzlere we hatda iň geň şekilli eserlere-de yrgyldadyp bilersiňiz.

ALLWIN önümi bolany üçin, guralyňyz bir ýyl kepillik we dostlukly onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.Bu'ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen zatlary silkitmegiň wagty.Islän egriňizi ýa-da ýüregiňiziň gyrasyny aňsatlyk bilen gumlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Guşak tizligi 1575 FPM we egirme tizligi 2000 RPM çenli işlediň. The450WMotor kemeri yrýar we minutda 58 gezek aýlanýar16mminsult.

2. Bäş dürli pyçak çäge ululygy (13mm, 19mm, 26mm, 38mm) aýratynlyklary bar51mm) we bir 100 * 610mm guşak

3. Y.ou kemeriňizi yrgyldadyp bileroskillatingbelt wespindlesgum ýaýlaryna, egrilere, konturlara, ýüzlere we hatda iň geň şekilli iş böleklerine.

4. Thealýumintablisaölçeg ölçegi bilen a bolup bilerdjustedburçly gyralary we ýüzleri almaga kömek etmek üçin 0-dan 45 dereje çenli.

5. Bortda saklamak, bokurdak plitalarynyň, rezin çäge deprekleriniň we bu sander bilen goşulan stol goşmaçalarynyň hemmesini tertipleşdirmäge kömek edýär.

6. T.Ol38mmtozan porty, agaç arassalaýjylara arassalanmagy azaltmak üçin tozan ýygnamak ulgamyny birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Jikme-jiklikler

1. Bu köpugurly maşyn, egiriji sander we guşak sander ýaly hereket edýär, minutda 58 gezek yrgyldady16mminsult.Güýçli450Whereketlendiriji pyçaklary minutda 2000 gezek, guşak bolsa minutda 1575 fut çenli aýlanýar.

2. Bortdaky ammar ähli esbaplary we sandal kagyzlaryny tertipleşdirýär. Kesilen iş stoly, bäş bokurdak plastinka, dört rezin çäge deprek, bir guşak çäge goşundysy we alty bölek 80 grit çäge kagyzy (her ululykdaky pyçak / guşak üçin bir), kemer üçin biri we her ölçegli eplenç diametri üçin bäş).

3. Täze yrgyldadýan şpil sanderinde alýumin stoluň üstünde we bazadaky ähli esbaplary amatly saklamak bar, bu her kim üçin ajaýyp goşundy'skameýkaly ýokary güýç gurallarynyň ýygyndysy.

详情 页 1
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Guşak tizligi 1575 FPM
Epleniň tizligi 2000 RPM
Guşak ululygy 100 * 610mm
Depäniň ululygy 13mm, 19mm, 26mm, 38mm , 51mm
Çäge grit 80 grit
Yrgyldamalaryň tizligi 58 opm
Yrgyldama urmagy 16mm
eplenç diametri 12,7mm
egirme beýikligi 115mm
Stol materialy Alýumin
Stol ölçegi 410 * 425mm
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Plastmassa
Miter Gauge Goşulýar
Sorujy birleşdirijiniň diametri Içinde 35.5mm, daşky 39mm
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama CE
详情 页 2
详情 页 3
详情 页 4
详情 页 5

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:14/15kg

Gaplamanyň ölçegi:525 * 460 * 495mm

20 “Konteýner ýük:260kompýuterler

40 “Konteýner ýük:540kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň