CSA şahadatnamasy bilen 4.3A yrgyldadýan guşak we eplenýän sander

Gysga düşündiriş:

Model #: OSM-2

CSA şahadatnamasy we tozan porty bilen 4.3A yrgyldadýan guşak we eplenýän sander


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Indi kemeriňizi ALLWIN bilen yrgyldadyp bilersiňizoskillatingbelt wespindlesgum ýaýlaryna, egrilere, konturlara, ýüzlere we hatda iň geň şekilli eserlere.

ALLWIN önümi bolany üçin, guralyňyz bir ýyl kepillik we dostlukly onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.Bu'ALLWIN Oscillating Spindle Sander bilen zatlary silkitmegiň wagty.Islän egriňizi ýa-da ýüregiňiziň gyrasyny aňsatlyk bilen gumlap biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Guşak tizligi 1575 FPM we egirme tizligi 2000 RPM çenli işlediň. The4.3-amp motor 5/8 dýuým urgy bilen kemeri we eplenjini minutda 58 gezek yrýar.

2. Bäş dürli pyçak çäge ululygy (1/2 dýuým, 3/4 dýuým, 1 dýuým, 1-1 / 2 dýuým we 2 dýuým) we 4 x 24 dýuým guşak.

3. Y.ou guşagyňyzy yrgyldadýan guşak we egiriji Sander bilen gum ýaýlaryna, egrilere, konturlara, ýüzlere we hatda iň geň görnüşli eserlere-de yrgyldadyp biler.

4. Thealýumintablisaölçeg ölçegi bilen a bolup bilerdjustedburçly gyralary we ýüzleri almaga kömek etmek üçin 0-dan 45 dereje çenli.

5. Bortda saklamak, bokurdak plitalarynyň, rezin çäge deprekleriniň we bu sander bilen goşulan stol goşmaçalarynyň hemmesini tertipleşdirmäge kömek edýär.

6. T.ol 1-1 / 2 dýuým tozan porty, agaç işgärlerine arassalanmagy azaltmak üçin tozan ýygnamak ulgamyny birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Jikme-jiklikler

1. Bu köptaraply maşyn, pyçak sander we guşak sander ýaly hereket edýär, 5/8 dýuým urgy bilen minutda 58 gezek yrgyldaýar.Güýçli4.3Motor hereketlendirijileri minutda 2000 gezek, kemer minutda 1575 futa çenli aýlanýar.

2. Bortdaky ammar ähli esbaplary we sandal kagyzlaryny tertipleşdirýär. Kesilen iş stoly, bäş bokurdak plastinka, dört rezin çäge deprek, bir guşak çäge goşundysy we alty bölek 80 grit çäge kagyzy (her ululykdaky pyçak / guşak üçin bir), kemer üçin biri we her ölçegli eplenç diametri üçin bäş).

3. Täze yrgyldadýan şpil sanderinde alýumin stoluň üstünde we bazadaky ähli esbaplary amatly saklamak bar, bu her kim üçin ajaýyp goşundy'skameýkaly ýokary güýç gurallarynyň ýygyndysy.

详情 页 1
Model N.o. OSM-2
Guşak çägelenmegiň tizligi 1575 FPM
Egriji çäge tizligi 2000 RPM
Guşak ululygy 4 * 24 dýuým
Depäniň ululygy 1/2 dýuým, 3/4 dýuým, 1 dýuým, 1-1 / 2 dýuým , 2 dýuým
Çäge grit 80 grit
Yrgyldamalaryň tizligi 58 OPM
Yrgyldama urmagy 5/8 dýuým
eplenç diametri 1/2 dýuým
egirme beýikligi 4-1 / 2 dýuým
Stol materialy Alýumin
Stol ölçegi 410 * 425mm
Stoluň egiliş aralygy 0-45 °
Esasy material Plastmassa
Miter Gauge Goşulýar
Sorujy birleşdirijiniň diametri Içinde 35.5mm, daşky 39mm
Kepillik 1 ýyl
Şahadatnama CSA
详情 页 2
详情 页 3
详情 页 4
详情 页 5

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:14/15kg

Gaplamanyň ölçegi:525 * 460 * 495mm

20 “Konteýner ýük:260kompýuterler

40 “Konteýner ýük:540kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň