CSA metr ölçeýji bilen 12 dýuým disk sanderini tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: DS-12D

CSA kepillendirildi12 ″disc sander bilendisk tormoz ulgamyüçinworkshop.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gantgirt uly eserleri haçan gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN 12 dýuým bilen iň ulusyny we iň erbetini alyňoturgyçdisk sander.Bu ALLWIN önümi bolany üçin, satyn alşyňyz bir ýyllyk kepillik we ALLWIN brendini ýadyňyza salmak üçin peýdaly müşderi hyzmat liniýasy bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1.Bu enjam 305 mm disk 、 güýçli we ygtybarly 800 watt çoýun demir TEFC hereketlendirijisini öz içine alýar.
2. Orta ölçegli alýumin iş stoly, 0-45 ° derejeden sazlap bilýär we dürli burçlaryň çäge talaplaryna laýyk gelýär.
3. Güýçli çoýun demir bazasy iş wagtynda maşynyň durnuklylygyny üpjün edýär.
4. Goşmaça disk tormoz ulgamy, ulanyş howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.
5.CSA şahadatnamasy

Jikme-jiklikler

1. Miter Gauge
Miter ölçeýji çägelenmegiň takyklygyny ýokarlandyrýar we ýönekeý dizaýny sazlamak aňsat.
2. Agyr ýükli demir bazasy
Güýçli agyr guýma demir bazasy iş wagtynda süýşmegiň we titremegiň öňüni alýar.
3. Demir TEFC hereketlendirijisi
TEFC dizaýny motoryň üstki temperaturasyny azaltmak we iş wagtyny uzaltmak üçin peýdalydyr.

Szýançing (1)
(2)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 30/32 kg
Gaplamanyň ölçegi: 480 x 455 x 425 mm
20 ”Konteýner ýük: 300 sany
40 ”Konteýner ýük: 600 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 730 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň