CE, süýşýän stol we uzaldyş stoly bilen 315mm tablisany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TS-315BE

CE has uly agaçlary we agaçlary kesmek üçin süýşýän stol we uzaldylan stol bilen 315mm stoly tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Erkin durmak stoly, köplenç saýt ýa-da potratçylar diýlip atlandyrylýar, uly kesiş kuwwaty we panel işi üçin uly stol meýdany.

Quietuwaş induksiýa hereketlendirijisi bilen işleýän 315mm TCT pyçak, agaçlary 3 ″ çuňlukdan kesmäge ukyply.

Çalt çykarylýan mehanizmiň kömegi bilen ýyrtyk diwar çalt düzülýär we stoluň öň tarapynda hereket edýän ekstruziýa sebäpli gulplananda berk bolýar.

Toz we çipleriň zyýanly gurulmagynyň öňüni almak üçin, bu arra bilen tozan çykaryjyny hemişe ulanmak maslahat berilýär.

Aýratynlyklary

1. Güýçli 2000 watt induksiýa hereketlendirijisi
2. Uzak ömür TCT pyçagy -315mm
3. Güýçli, poroşok bilen örtülen polat dizaýn we galvanizli stol
4. Çep we sag Stoluň uzynlygy (stoluň giňligi hökmünde hem ulanylyp bilner)
5. Sorujy şlang bilen sorujy garawul
6. El tekeri bilen yzygiderli sazlanyp bilinýän pyçagyň beýikligini sazlamak
7. Easyeňil daşamak üçin 2 tutawaç we tigir
8. Güýçli parallel gollanma / ýyrtyk diwar

Jikme-jiklikler

1. Güýçli 2000 watt induksiýa hereketlendirijisi
2. Uzak ömür TCT pyçagy -315mm
3. Güýçli, poroşok bilen örtülen polat dizaýn we galvanizli stol
4. Çep we sag Stoluň uzynlygy (stoluň giňligi hökmünde hem ulanylyp bilner)
5. Sorujy şlang bilen sorujy garawul
6. El tekeri bilen yzygiderli sazlanyp bilinýän pyçagyň beýikligini sazlamak
7. Easyeňil daşamak üçin 2 tutawaç we tigir
8. Güýçli parallel gollanma / ýyrtyk diwar

TS-315BE Scroll Saw (7)
TS-315BE Scroll Saw (8)
TS-315BE Scroll Saw (9)
TS-315BE Scroll Saw (10)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 53/58 kg
Gaplamanyň ölçegi: 890 x 610 x 460 mm
20 ”Konteýner ýük: 110 sany
40 ”Konteýner ýük: 225 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 225 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň