Howpsuzlyk wyklýuçateli bilen 1 at güýji 10 dýuým agyr oturgyç ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-250H

Ussahana üçin howpsuzlyk wyklýuçateli 1 at güýji 10 dýuým agyr oturgyç ýylmaýjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan başlap, zatlary arassalamaklyga çenli, ALLWIN 10 dýuýmlyk oturgyç ýylmaýjy köne köne pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden dikeltmäge kömek edýär, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we 24 sagat onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1 、 güýçli 750motor tekiz, takyk netijeleri berýär
2 、 Göz galkanlary, pikiriňize päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar。
3 professionals Hünärmenler üçin güýmenje
4 stability Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin rezin aýaklar
5 、 Düzülip bilinýän gural, ýylmaýjy tigirleriň ömrüni uzaldýar

Jikme-jiklikler

1. guýma demir bazasy
2. Durnukly iş dynç alyşy , gural az sazlanýar
3. Demir motorly jaý

TDS-250H Scroll Saw (1)
TDS-250H Scroll Saw (5)
TDS-250H Scroll Saw (6)

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 30/32 kg
Gaplamanyň ölçegi: 520 x 395 x 365 mm
20 ”Konteýner ýük: 378 sany
40 ”Konteýner ýük: 750 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 875 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň