CSA senagat çyrasy we sowadyjy gap bilen 8 dýuým skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-200CL

CSA 3 esse ulaldyjy, senagat çyrasy we sowadyjy tarelka bilen 4 dýuým hereketlendiriji 8 dýuým skameýkany tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Kirli gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN skameýkasy könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Goşulan göz galkanlary, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly ýylmaýjy programmalara rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 4.8A (3 / 4hp) induksiýa hereketlendirijisi
2.3 Wagt ulaldyjy galkan
3. Garaşsyz wyklýuçatelli E27 lampa saklaýjysy bilen çyra
4. Düzülip bilinýän iş dynçlygy
5. Sowuk gap
6.Kast alýumin bazasy

Jikme-jiklikler

1. Düzülip bilinýän göz galkanlary sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2.Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
3. 36 # we 60 # ýylmaýjy tigir bilen enjamlaşdyryň

200
Model TDS-200CL
Motor 4.8A (3 / 4hp @ 3600RPM
Tigiriň ululygy 8 * 1 * 5/8 dýuým
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 60Hz
Motoryň tizligi 3580rpm
Esasy material Alýumin guýuň
Lightagtylyk Senagat çyrasy

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 14 / 15.3 kg
Gaplamanyň ölçegi: 530 x 325 x 305 mm
20 ”Konteýner ýük: 539 sany
40 ”Konteýner ýük: 1085 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1240 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň