CE “LED Light” we “WA” ýylmaýjy tigirli 200 mm oturgyç ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-200EBL3

CE Içerki LED iş çyralary we pyçak temperaturany tygşytlamak üçin 40 mm giňlikdäki WA üweýji teker bilen 500W hereketlendiriji 200 mm oturgyç ýylmaýjy tassyklandy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Kirli gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN skameýkasy könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Goşulan göz galkanlary, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly ýylmaýjy programmalara rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 500W hereketlendiriji agyr işler üçin köp güýç berýär.
2. Göz galkanlary, görnüşiňize päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
3. Tigiriň üstünde gurlan LED iş çyrasy iş bölegini yşyklandyrýar
4. Oturgyçda çalt we aňsat gurnamak üçin öňünden burawlanan deşikleri bolan alýumin bazasy
5.Düzülip bilinýän gural, ýylmaýjy tigirleriň ömrüni uzaldýar
Iň oňat agaç işläp bejermek üçin 6.40 mm giňlikdäki ýylmaýjy tigir

Jikme-jiklikler

1. Garaşsyz wyklýuçatel bilen 3 lampa LED yşyk
2. Durnukly iş dynç alyşy, gurallary az sazlap bolýar
3. Pes temperaturany ýitileşdirmek üçin 40 mm giňlikdäki WA üweýji tigir
4. Goşmaça çoýun / guýma alýumin bazasy

200
Model TDS-200EBL3
Motor 500W @ 2850RPM
Tigiriň ululygy 200 * 20 * 15.88mm / 200 * 40 * 15.88mm
Tigir 60 # 100
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Döküm alýumin / goşmaça guýma demir bazasy
Lightagtylyk Batareýapbergili LED çyrasy

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 13,5 / 15 kg
Gaplamanyň ölçegi: 440 x 320 x 310 mm
20 ”Konteýner ýük: 725 sany
40 ”Konteýner ýük: 1442 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1662 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň