450W Induksiýa hereketlendirijisi 6 ″ disk we 4 ″ x36 ″ kemer kombinasiýasy

Gysga düşündiriş:

Model #: BD4603

CE we CSA ikisi hem 6 ″ disk we 4 ″ x36 ″ guşak sanderini, guşak we disk çägeleri üçin aýry tozan porty bilen tassyklady.Guşak we disk funksiýalarynyň ikisi hem hereketlendirijiden gönüden-göni işleýär.Zynjyr kemeri keseligine ýa-da dik re modeimde ulanylyp bilner.Şeýle hem, aralykdaky islendik burçda gulplanyp bilner, käwagt ýiti gurallar üçin has amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN BD4603 guşak diski sander, agaç we agaçdaky ähli gyralary we bölekleri aňsatlyk bilen gumlaýar, tekizleýär we aýyrýar.Bu ALLWIN önümi bolany üçin, satyn alşyňyz bir ýyllyk kepillik we ALLWIN brendini ýadyňyza salmak üçin peýdaly müşderi hyzmat liniýasy bilen üpjün edilýär.

Tozan çykarmak ulgamy bar bolsa-da, ähli çäge operasiýalarynda ýüz maskasyny ýa-da respirator geýmegi maslahat berýäris.

Aýratynlyk

1. 450W Induksiýa hereketlendirijisi gönüden-göni sürýär, hyzmat etmezden.

2. Adaty dizaýn bilen deňeşdirilende 25% goşmaça sanding netijeliligi.

3. Çalt çäge guşagyny çalyşmak we aňsat çäge ýollaryny dolandyrmak mehaniki dizaýny.

4. Iş stoly çäge guşagynda we diskde ulanylyp bilner.

5. Guşak we diskiň çägelenmegi üçin aýratyn tozan porty.

Jikme-jiklikler

1. Gum guşak we disk gönüden-göni güýçli 450W hereketlendiriji bilen hereket edýär, dürli materiallarda kiçi we uly çäge amallaryny üpjün edýär.
2. 4 "* 36" Zynjyr guşak dikligine 90 gradusa çenli egilýär, goldanylmadyk aşagy egri iş bölekleriniň çägelenmegine mümkinçilik berýär.
3. Sürüji kemer, dişli ýok, tehniki hyzmat ýok.
4. 6 ”45 ° ~ 90 ° -dan egrelip bilýän gapdal disk, ölçeg ölçeýjisi bilen jikme-jik işlemek.
5. Zynjyr kemerini çalyşmagyň wagty gelende, täze kemeri deňleşdirmek üçin çalt çykarylýan dartyş güýji we yzarlaýyş sazlamasy bolýar.

详情 页 1
Model belgisi BD4603
Motor 450W
Disk kagyzynyň ululygy 6 dýuým
Guşak ululygy 4x36 dýuým
Disk kagyzy we guşak kagyzy 80 # & 80 #
Tozan porty 2 sany
Al.Iş tablisasy 1 sany
Stoluň egiliş aralygy 45 ° ~ 90
Esasy material Alýumin guýuň
Halkara howpsuzlyk kepilnamasy CE & CSA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 13,3 / 15 kg
Gaplamanyň ölçegi: 565 x 500 x 250 mm
20 ”Konteýner ýük: 390 sany
40 ”Konteýner ýük: 820 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 920 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň