CSA senagat çyrasy we ulaldyjy göz galkany bilen 6 dýuým skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-150EBL

CSA senagat çyrasy we ulaldyjy göz galkany bilen 6 dýuýmlyk hereketlendiriji bilen işleýän 2.1A (1 / 3HP) hereketlendirijini tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Kirli gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek üçin ALLWIN skameýkasy könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Köne gurallary, pyçaklary, bitleri we başgalary janlandyrmak üçin amatlydyr.

Goşulan göz galkanlary, taslamaňyza päsgel bermezligi üçin düzülip bilner, burçly ýylmaýjy programmalara rugsat bermek üçin sazlanylýan iş dowam edýär.Pyçaklaryňyzyň hakykatdanam bir zady kesip biljekdigini ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

1. Güýçli 1/3 at güýji induksiýa hereketlendirijisi
2.3 Times Magnifier galkany
3. Garaşsyz wyklýuçatelli E27 lampa saklaýjysy bilen çyra
4.Gaty polat bazasy, durnukly we ýeňil agram

Jikme-jiklikler

1. Düzülip bilinýän göz galkanlary sizi uçýan galyndylardan goraýar
2.Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
3. 36 # we 60 # ýylmaýjy tigir bilen enjamlaşdyryň

150
Model TDS-150EBL
Motor 2.1A (1/ 3hp) @ 3600RPM
Tigiriň ululygy 6 * 3/4 ​​* 1/2 dýuým
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 60Hz
Motoryň tizligi 3580rpm
Esasy material Polat
Lightagtylyk Garaşsyz wyklýuçatelli senagat çyrasy E27 saklaýjy

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 7.3 / 8.3kg
Gaplamanyň ölçegi: 460 x 240 x 240 mm
20 ”Konteýner ýük: 1485 sany
40 ”Konteýner ýük: 2889 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 3320 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň