CE / UKCA LED çyrasy bilen 500W 200mm oturgyç ýylmaýjy enjamy tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-200EBL2

CE / UKCA ussahana üçin LED çyrasy bilen 500W 200mm skameýkany tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek ýaly ALLWIN 200mm oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden dikeltmäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Öndüriji, ähli üweýiş amallary üçin güýçli 500W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.“LED” iş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we gündelik onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1. Güýçli 500W hereketlendiriji rahat, takyk netijeleri berýär
2. Göz galkanlary, görnüşiňize päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
3. Tigirleriň üstünde gurlan LED iş çyralary iş bölegini yşyklandyrýar
4.Siz skameýkada çalt we aňsat gurnamak üçin öňünden burawlanan deşikleri bar
5.Düzülip bilinýän gural, ýylmaýjy tigirleriň ömrüni uzaldýar
6. Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin rezin aýaklar

Jikme-jiklikler

1. Garaşsyz wyklýuçatel bilen 3 lampa
2. Durnukly iş dynç alyşy, gurallary az sazlap bolýar
3. Sowadyjy gap
4. Işlemek üçin durnukly uly guýma alýumin bazasy.

200ebv
Model TDS-200EBL2
Motor S2: 10min.500W. (S1: 250W)
Tigiriň ululygy 200 * 20 * 15.88mm
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Döküm alýumin / goşmaça guýma demir bazasy
Lightagtylyk Yşyk-diodly yşyk
Sygtybarly tassyklamak CE / UKCA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 11,5 / 13 kg
Gaplamanyň ölçegi: 425 x 320 x 310 mm
20 ”Konteýner ýük: 632 sany
40 ”Konteýner ýük: 1302 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1450 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň