CE / UKCA şahadatnamasy bilen 200mm skameýkaly gyzgyn satuw

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-200EB

Seminar üçin 500W CE / UKCA sertifikatly motorly 200mm oturgyç ýylmaýjy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan tä zatlary arassalamak, pyçaklary ýitileşdirmek ýaly ALLWIN 200mm oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden dikeltmäge kömek edýär, wagt we pul tygşytlaýar.Öndüriji, ähli üweýiş amallary üçin güýçli 500W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.“LED” iş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we gündelik onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1.Bu 550W bir fazaly ygtybarly we sessiz oturgyç ýylmaýjy 2850 aýlawda öwrülýär
2. Düzülip bilinýän gural dynç alýar we göz galkanlary guralyň ýitiligini ýönekeýleşdirýär
3. Günüň dowamynda çalt başlamak we salkyn işlemek
4. Pes ses we pes yrgyldy, tehniki hyzmatsyz induksiýa hereketlendirijisi

Jikme-jiklikler

1. Döküm demir düýbi
2. Düzülip bilinýän iş dynçlygy we uçgun deflektor

200ed
Model TDS-200EB
Motor S2: 30min.500W
Tigiriň ululygy 200 * 25 * 15.88mm
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Döküm demir bazasy
Kartonyň ululygy 420 * 375 * 290mm
Şahadatnama CE / UKCA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 15 / 16,8 kg
Gaplamanyň ölçegi: 420 x 375 x 290 mm
20 ”Konteýner ýük: 688 sany
40 ”Konteýner ýük: 1368 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1566 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň