CE / UKCA sim çotgasy tigirli 400W 150mm skameýkany tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-150EBL3

CE / UKCA ussahana üçin sim çotgasy tekerli 400W 150mm skameýkany tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralary arassalamakdan başlap, zatlary arassalamaklyga çenli, ALLWIN 150mm oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.Öndüriji, ähli üweýiş amallary üçin güýçli 400W induksiýa hereketlendirijisi bilen hereket edýär.“LED” iş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.

ALLWIN önümi bolany üçin, ýylmaýjy bir ýyllyk kepillik we gündelik onlaýn hyzmat bilen üpjün edilýär.

Aýratynlyklary

1. Top göteriji ygtybarly we sessiz induksiýa hereketlendirijileri
2. Sim tigirini we ýylmaýjy tigirleri kabul ediň
3. Düzülip bilinýän iş dynç alyşy, uçgun tussaglary we howpsuzlyk gözleri;
4. semiarym hünärmenlere güýmenje üçin niýetlenendir
5.LED çyrasy bar

Jikme-jiklikler

1.LED 3A batareýa bilen işleýär
Burç bilen sazlanyp bilinýän LED çyrasy iş ýerini ýagtylandyrýar we takyk ýitileşmegine kömek edýär.
2. Gorag göz aýagy
3. Göz gabagy howpsuz işlemek üçin uçgun we galyndylardan möhüm goragy üpjün edýär.
4. Güýçli hereketlendiriji 400W ýokary güýji üpjün edýär

150m3
Model TDS-150EBL3
Motor S1 250W, S2: 10min.400W
Ingyladyş tekeriniň ululygy 150 * 20 * 12,7mm
Taşlaýjy tigir 36 #
Sim tekeriniň ululygy 150 * 13.5 * 12mm
Quygylyk 50Hz
Motoryň tizligi 2980rpm
Esasy material Polat
Lightagtylyk 3 lampa LED yşyk
Sygtybarly tassyklamak CE / UKCA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 8.0 / 9.2 kg
Gaplamanyň ölçegi: 395 x 255 x 245 mm
20 ”Konteýner ýük: 1224 sany
40 ”Konteýner ýük: 2403 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 2690 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň