Täze gelen CE, 25 * 1066mm guşak we 200mm disk sander 550W hereketlendiriji gönüden-göni tassyklandy

Gysga düşündiriş:

Model #: BD1801

Täze gelişCE 550W induksiýa hereketlendirijisi 25 * 1067mm kepillendirildiguşakwe200mm disk sander has köp sandal işine hyzmat edip bilers.Döküm demir bazasy we kemer çarçuwasy üpjün edilýär wagtynda pes yrgyldyýalpyldawuking.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN25 * 1066mm Guşakwe 200mm diskSanderüpjünçiliktekizlenen we gyrgyçly gapdal gyralary we böleklermetal,agaç we agaç.

Bu ALLWIN önümi bolany üçin, satyn alşyňyz bir ýyllyk kepillik we peýdaly onlaýn hyzmat bilen goldanýar.ALLWIN bilen iň berk burçlary we iň geň şekilleri gumlaň25.4 * 1067mm bilen kemer sander200mm çäge diskHaçan-da bolsa bir zady gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Güýçli 550W hereketlendiriji dürli materiallaryň çäge işleri üçin güýç berýär.

2. Bu guşak we disk sanderinde a25 * 1067mmguşak we200mmagaç, plastmassa we metal arassalamak, kesmek we çägelemek üçin disk.

3. Döküm demir bazasy, alýumin guşak çarçuwasy we3 sany gowy işlenildialuminumguşaküpjün ediňuzak dowamly,pes yrgyldy we durnukly işlemekulanyjylaryň ajaýyp ulanyjy tejribesine eýe bolmagy üçin.

4. Guşak stoly 0-45 dereje we disk tablisasy 0 bilen 45 dereje egilýärdürli burç islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin.

5. Çalt goýberiliş dartyş we yzarlamak mehanizmi kemeri üýtgedýärçaltaňsat we aňsat.

6. Guşak iş stoly kontur çägelemek üçin aýrylýar.

7. Iki51mmtozan portysdükanyň tozan sorujy ýa-da tozan ýygnaýjysyna birikmek has aňsat.Alýumin tozan porty haçan eremeginiň öňüni alyp bilermetalçäge.

8. NVR magnit howpsuzlygy kommutatory.

Jikme-jiklikler

1. Guşakdan ýasalan demir iş stoly we diskdäki alýumin iş stoly s üçin ölçeg ölçeýji bilen ulanylyp bilnerwe islendik burçda.
2. Thisskameýkaly sander guşak we disk bilen birleşdirilip, inçe we rahat gutarmak üçin aňsat iş edýär.
3. Bu guşak we disk sander sizi kanagatlandyryp biler we metallary, agaçlary we beýleki materiallary üwemekde ajaýyp işläp biler.Bölek zawodlarynda, gurluşyk materiallary zawodlarynda we ş.m. giňden ulanylýarwegurallary ýuwmak üçin ajaýyp.

详情 页 1
Model No. BD1801 Motor 220-240V,50Hz550W, 2850RPM.
Disk kagyzynyň ululygy 200mm Guşak kagyzynyň ululygy 25 * 1067mm
Disk kagyzy 80 # Guşak guşak 80 #
Disk stolunyň ululygy 190 * 270mm Guşak stolunyň ululygy 150 * 200mm
Disk stolunyň egiliş aralygy 0-45 ° Guşak stolunyň egiliş aralygy 0-45 °
Disk stolunyň materialy Alýumin Guşak stolunyň materialy Demir guýuň
Tozan porty 2 sany Tablisa 2 sany
Reňk Özbaşdak düzülip bilner Esasy material Demir guýuň
Kepillik 1 ýyl Şahadatnama CE
详情 页 2
详情 页 3
详情 页 4
详情 页 5

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:24.5/26kg

Gaplamanyň ölçegi:380 * 455 * 575mm

20 “Konteýner ýük:288kompýuterler

40 “Konteýner ýük:600kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň