CSA senagat çyrasy we sowadyjy gap bilen 2.5A 6 ”skameýkany ýylmaýjy enjamy tassyklady

Gysga düşündiriş:

Model #: TDS-150CL

CSA senagat çyrasy we sowadyjy gap bilen 2.5A 6 ”skameýkany ýylmaýjy enjamy tassyklady


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol pullaryň hemmesini zerli posly gurallary çalyşanyňyzda ýadyňyzdamy?Çöken gyralardan başlap, zatlary arassalamak, ýiti pyçaklar, HEMMESIIN 6 dýuýmlyk oturgyç ýylmaýjy, könelen pyçaklary, gurallary we bölekleri täzeden işlemäge kömek edýär, wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar. Öndüriji güýçli herekete getirýär2.5Aähli üweýiş amallary üçin induksiýa hereketlendirijisi.Senagat çyrasyiş meýdanynyň elmydama gowy yşyklandyrylmagyny üpjün edýär.

Sebäbi HEMMESIÖnümde, ýylmaýjy bir ýyl kepillik we hünärmen tarapyndan goldanýarher günonlaýn hyzmat.

Aýratynlyklary

1.3 Times Magnifier galkany
2. E27 lampa saklaýjysy bilen senagat çyrasy
3. Goşmaça çalt teker goragçysy
4. Temperatura tygşytlaýjy pyçagyň ýitileşmegi üçin sowadyjy gap
5. Durnuklylygy işletmek üçin uly guýma alýumin bazasy

Jikme-jiklikler

1. Düzülip bilinýän göz galkanlary sizi görmäge päsgel bermezden uçýan galyndylardan goraýar
2.Düzülip bilinýän gural dynç alyş tigirleriniň ömrüni uzaldýar
3. 36 # we 60 # ýylmaýjy tigir bilen enjamlaşdyryň

ttts
Model TDS-150CL
Motor 2.5A
Tigiriň ululygy 6 * 3/4 ​​* 1/2 dýuým
Tigir 36 # / 60 #
Quygylyk 60Hz
Motoryň tizligi 3580rpm
Esasy material Alýumin guýuň
Lightagtylyk Senagat çyrasy
Sygtybarly tassyklamak CSA

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 8.0 / 9,3 kg
Gaplamanyň ölçegi: 510 x 295 x 255 mm
20 ”Konteýner ýük: 801 sany
40 ”Konteýner ýük: 1602 sany
40 ”HQ konteýner ýük: 1830 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň