Alýumin jaýly pes woltly 3 fazaly asynkron motor

Gysga düşündiriş:

Model #: 71-132

Aýrylyp bilinýän aýakly alýumin çarçuwaly hereketlendirijiler, gurnama çeýeligi sebäpli bazaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite işlenip düzüldi, sebäbi ähli gurnama ýerlerine rugsat berýär.Aýak dakmak ulgamy ajaýyp çeýeligi hödürleýär we goşmaça işleýiş prosesini ýa-da motor aýaklaryna üýtgetmeleri talap etmezden, gurnama konfigurasiýasyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär.IEC60034-30-1: 2014 görnüşinde üpjün etmek üçin döredilen bu hereketlendiriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Standart aýratynlyklar

Üç faza naprýa .eniýesi.
Quygylygy: 50HZ ýa-da 60HZ.
Kuwwaty: 0.37-7.5 kW (0.5HP-10HP).
Tutuşlygyna ýapylan fan-sowadylan (TEFC).
Çarçuwa: 71-132.
Al tarapyndan ýasalan garaguş kapot rotory.Kasting.
Izolýasiýa derejesi: F.
Üznüksiz borjy.

IP54 / IP55.
Birnäçe aýakly ýer.
Ansat gurnama (zerur bolanda aýaklara ýa-da ýaýlara bolt).
Alýumin çarçuwasy, ahyrky galkanlar we esas.
Möhüm açary we goraýjy üpjün edildi.
Daşky gurşawyň temperaturasy 40 than-dan ýokary bolmaly däldir.
Belentlik 1000 metr aralykda bolmaly.

Meýletin aýratynlyklar

IEC Metric Base- ýa-da Face-Mount.
Strengthokary güýçli kabel bezi.
Iki gezek uzatma.
Sürüjiniň ujunda we sürüjisiz ujundaky ýag möhürleri.
Rainagyşdan goraýan gapak.
Customöriteleşdirilen boýag örtügi.
Atingyladyş zolagy.

Malylylyk goragy: H.
Izolýasiýa derejesi: H.
Poslamaýan polatdan ýasalan at.
Customöriteleşdirilen şahanyň uzaldylyşy.
Geçirijiniň gutusy 3: Topokarky, Çep, Sag tarap.
3 netijelilik derejesi: IE1;IE2 (GB3);IE3 (GB2).
Motor agyr hyzmat faktorlaryna ýasaldy.

Adaty programmalar

Nasoslar, kompressorlar, janköýerler, döwüjiler, konweýerler, degirmenler, merkezden gaçyryş maşynlary, pressler, lift gaplaýyş enjamlary, ýylmaýjy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň