Döküm demir jaýly pes woltly 3 fazaly asynkron motor

Gysga düşündiriş:

Model #: 63-355

IEC60034-30-1: 2014 görnüşinde üpjün etmek üçin döredilen hereketlendiriji, diňe bir energiýa sarp edilişini ep-esli peseltmek bilen çäklenmän, sesiň we titremäniň pes derejesini, has ygtybarlylygyny, has aňsat hyzmat edilmegini we eýeçiligiň arzan bahasyny üpjün edýär.Energiýa netijeliligi, öndürijilik we öndürijilik baradaky düşünjelere garaşýan hereketlendiriji.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Standart aýratynlyklar

Üç faza naprýa .eniýesi.
Quygylygy: 50HZ ýa-da 60HZ.
Kuwwaty : 0.18-315 kW (0.25HP-430HP).
Tutuşlygyna ýapylan fan-sowadylan (TEFC).
Çarçuwa : 63-355.
IP54 / IP55.

Al tarapyndan ýasalan garaguş kapot rotory.Kasting.
Izolýasiýa derejesi: F.
Üznüksiz borjy.
Daşky gurşawyň temperaturasy 40 than-dan ýokary bolmaly däldir.
Belentlik 1000 metr aralykda bolmaly.

Meýletin aýratynlyklar

IEC Metric Base- ýa-da Face-Mount.
Iki gezek uzatma.
Sürüjiniň ujunda we sürüjisiz ujundaky ýag möhürleri.
Rainagyşdan goraýan gapak.
Customöriteleşdirilen boýag örtügi.
Atingyladyş zolagy.

Malylylyk goragy: H.
Izolýasiýa derejesi: H.
Poslamaýan polatdan ýasalan at.
Customöriteleşdirilen şahanyň uzaldylyşy.
Geçirijiniň gutusy 3: Topokarky, Çep, Sag tarap.
3 netijelilik derejesi: IE1;IE2;IE3.

Adaty programmalar

Nasoslar, kompressorlar, janköýerler, döwüjiler, konweýerler, degirmenler, merkezden gaçyryş maşynlary, pressler, lift gaplaýyş enjamlary, ýylmaýjy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň