Makullanan BG maýatnik bilen 500 mm stol gördi

Gysga düşündiriş:

Model #: TS-500A
Makullanan BG maýatnik bilen 500 mm stol gördi.Giňeldiş stoly we süýşýän stol has uly kesiş ýerini üpjün edýär.Easyeňil işlemek we saklamak üçin eplenýän aýaklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Aýratynlyklary

1. Easyeňil işlemek we saklamak üçin eplenýän aýaklar.

2. Süýşýän stol arabasy we gapdal stoluň standarty.

3. Iň ýokary howpsuzlyga eýerip, ulanyjyny goraýan tassyklanan BG maýatnik armatura bar.

4. Güýçli 4200 watt induksiýa hereketlendirijisi.

5. Uzak ömür TCT pyçagy - 500mm.

6. Güýçli poroşok bilen örtülen polat polat dizaýny we galvanizli stol.

7. Sorujy şlang bilen sorujy garawul.

8. El tekeri bilen yzygiderli sazlanyp bilinýän pyçagyň beýikligi.

9. Easyeňil daşamak üçin 2 tutawaç we tigir.

10. Güýçli parallel gollanma / ýyrtyk diwar.

11. Stoluň uzynlygyny giňeltmek (stoluň giňligini giňeltmek hökmünde hem ulanylyp bilner).

Bu stolda ussahanada we gurluşyk meýdançasynda uly agaçlary, tagta we beýleki agaç ýaly materiallary kesmek üçin durnukly, güýçli we takyk.Jaý ýa-da paluba gurýan bolsaňyz, bu gaty gowy bolar.Ora-da garaageyňyzda ajaýyp zatlar gurmak isleýän agaç ussasy bolsaňyz, ýakyn wagtda iň gowy saýlap aljakdygyňyzy görersiňiz.

xq1 (1)
xq1 (2)
xq1 (3)

Jikme-jiklikler

1. Easyeňil işlemek we saklamak üçin eplenýän aýaklar.

2. Sorujy şlang bilen sorujy garawul agaç çiplerini wagtynda arassalap biler.

3. Has uly agaç kesmek üçin uzaldyş stoly we süýşýän stol.

Motor 400V/ 50Hz / S6 40% 4200w
Motoryň tizligi 2800 RPM
Pyçagyň ululygyny gördi 500 * 30 * 4.2mm
Stol ölçegi 1000 * 660mm
Tablisa height 850mm
Egremegiň aralygy 90 °

Logistik maglumatlar

Arassa / jemi agramy: 25.5 / 27 kg
Gaplamanyň ölçegi: 513 x 455 x 590 mm
20 "Konteýner ýük: 156 sany
40 "Konteýner ýük: 320 sany
40 "HQ konteýner ýük: 480 sany


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň