Täze gelen CSA 1 ″ × 42 ″ guşak we 8 ″ disk sander

Gysga düşündiriş:

Model #: BD1801

Täze gelişCSAcertified 142"guşak we 8"disk sander3/4 at güýji bolan hereketlendiriji bilenhas köp hyzmat edip bilerýalpyldawukişlemeks.Döküm demir bazasy we kemer çarçuwasy üpjün edilýär wagtynda pes yrgyldyýalpyldawuk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köpugurly we ygtybarly sander gerek bolanda ýadyňyzdamy?ALLWIN 1 x 42 dýuýmlyk guşak Sander, 8 dýuýmlyk çäge diskli çägeler, agaçlaryňyza we agajyňyza gyralary we bölekleri bilen tekizlenýär.

Bu ALLWIN önümi bolany üçin, satyn alşyňyz bir ýyllyk kepillik we peýdaly onlaýn hyzmat bilen goldanýar.Iň berk burçlary we iň geň şekilleri ALLWIN 1 x 42 dýuým guşak sander bilen 8 dýuým çäge diski bilen gumlaň.Haçan-da bolsa bir zady gum edip biljekdigiňizi ýadyňyzdamy?ALLWIN-i ýada salyň.

Aýratynlyklary

1. Güýçli 3 / 4HP jemi ýapyk induksiýa hereketlendirijisi, dürli materiallaryň çägelenmegi üçin ýokary ýalpyldawuk netijeliligi üpjün edýär.

2. Bu guşak we disk sanderinde 1, × 42 ”guşak we agaç, plastmassa we metallary zaýalamak, kesmek we çägelemek üçin 8” disk bar.

3. Döküm demir bazasy, alýumin guşak çarçuwasy we 3 sany inçe işlenip taýýarlanan alýumin guşak kaskasy, ulanyjylaryň ajaýyp ulanyjy tejribesine eýe bolmagy üçin uzak dowamly, pes titremäni we durnukly işlemegi üpjün edýär.

4. Guşak stoly dürli burç zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 0-45 dereje, disk stoly 0 bilen 45 dereje egilýär.

5. Çalt goýberiliş dartyş we yzarlaýyş mehanizmi kemeri çalt we aňsatlaşdyrýar.

6. Guşak plastinka kontur çägelemek üçin aýrylýar.

7. Iki 2 "tozan porty, dükanyň tozan sorujy ýa-da tozan ýygnaýjysyna birikmek üçin has aňsat.

Alýumin tozan porty çägelenende eremeginiň öňüni alyp biler.

8. Düwme bilen howpsuzlyk wyklýuçateli.

Jikme-jiklikler

1. Guşakdan ýasalan demir iş stoly we alýuminiý iş stoly islendik burçda çägelemek üçin orta ölçeg bilen ulanylyp bilner.
2. Bu oturgyç sander kemer we disk bilen birleşdirilip, inçe we rahat gutarmak üçin aňsat iş edýär.
3. Bu guşak we disk sander sizi kanagatlandyryp biler we metallary, agaçlary we beýleki materiallary üwemekde ajaýyp işläp biler.Bölek zawodlarynda, gurluşyk materiallary zawodlarynda we ş.m. giňden ulanylýar we gurallary ýuwmak üçin ajaýyp.

详情 页 1
详情 页 2
Model N.o. BD1801 Motor 3/ 4HP, 3450RPM
Disk kagyzynyň ululygy 8 dýuým Guşak kagyzynyň ululygy 1 * 42 dýuým
Disk kagyzy 80 # Guşak guşak 80 #
Disk stolunyň ululygy 190 * 270mm Guşak stolunyň ululygy 150 * 200mm
Disk stolunyň egiliş aralygy 0-45 ° Guşak stolunyň egiliş aralygy 0-45 °
Disk stolunyň materialy Alýumin Guşak stolunyň materialy Demir guýuň
Tozan porty 2 sany Tablisa 2 sany
Reňk Özbaşdak düzülip bilner Esasy material Demir guýuň
Kepillik 1 ýyl Şahadatnama CSA
详情 页 3
详情 页 4
详情 页 5

LOGISTIK MAGLUMAT

Arassa / jemi agramy:24.5/26kg

Gaplamanyň ölçegi:380 * 455 * 575mm

20 “Konteýner ýük:288kompýuterler

40 “Konteýner ýük:600kompýuterler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň